HomeVoordelenZiekte en behandelingGeneesmiddelenFarmaceutische specialiteiten

Hoe wordt beslist of een geneesmiddel al dan niet wordt terugbetaald?

Het al dan niet terugbetalen van een geneesmiddel wordt onderzocht door de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, een orgaan van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv). Onder meer op basis van de therapeutische waarde en de prijs formuleert de commissie een advies aan de minister van Sociale Zaken. Die beslist uiteindelijk of een geneesmiddel wordt terugbetaald.

Omdat ze erg duur kunnen zijn en men een verantwoord gebruik wil stimuleren, is de terugbetaling van sommige geneesmiddel beperkt tot bepaalde doelgroepen. Voor deze medicatie gelden wettelijke voorwaarden voor terugbetaling.

Zo is er voor sommige geneesmiddelen een voorafgaande toestemming van de adviserend arts van het ziekenfonds vereist, zodat deze kan nagaan of aan de voorwaarden voldaan wordt. Dit is onder meer het geval voor de geneesmiddelen die gebundeld zijn in hoofdstuk IV van de lijst van terugbetaalbare geneesmiddelen.

Naast de indeling in hoofdstukken wordt aan ieder geneesmiddel ook een vergoedingscategorie (A, B,C, Cs, Cx) toegekend. Die geeft aan in welke mate de ziekteverzekering een tegemoetkoming geeft.

Ga ook naar