HomeVoordelenZiekte en behandelingMateriaalLenzen

Lenzen

Algemeen genomen zijn er drie soorten lenzen:

 • optische contactlenzen om het zicht te verbeteren;
 • specifieke contactlenzen bij onregelmatigheden van het hoornvlies;
 • bijzondere soepele jaarcontactlenzen, op maat gemaakt met vooral een cosmetische functie.

Tegemoetkoming ziekteverzekering

De tegemoetkoming is afhankelijk van de materie waaruit de lenzen zijn vervaardigd en de afwijking die ze moeten corrigeren. 

Tegemoetkoming per lens (1)
Bedragen geldig sinds 1 juni 2022
Sferische lenzenTorische lenzen
Optische contactlenzenVormstabiele lenzen (2)106,08 euro163,20 euro
Soepele lenzen (3):
- met een maand draagtijd
- met zes maanden draagtijd
- met een jaar draagtijd

81,60 euro
71,40 euro
96,90 euro

98,94 euro
183,60 euro
214,20 euro
Specifieke contactlenzen bij onregelmatigheden van het hoornvlies
(vier soorten)
183,60 euro, 204 euro,
285,60 euro of 775,20 euro
Bijzondere soepele jaarcontactlenzen
(twee soorten)
309,24 euro of 531,19 euro

(1) Indien je de lenzen aankoopt bij een niet-geconventioneerde opticien wordt de tegemoetkoming verminderd met 25 procent, behalve indien je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming.

(2) Vormstabiele lenzen veranderen niet van vorm als ze droog zijn.

(3) Soepele lenzen verliezen hun vorm als ze droog zijn. Ze moeten steeds voor een jaar worden aangekocht. Dus per oog: twaalf lenzen voor een maand, twee lenzen voor zes maanden of een lens voor een jaar).

Voorwaarden

Lenzen zijn enkel vergoedbaar indien je aan een van onderstaande aandoeningen lijdt.

 • Optische contactlenzen:
  • monoculaire afakie; 
  • anisometropie van 3,00 dioptrieën en meer; 
  • onregelmatig astigmatisme waarbij een correctie door brillenglazen niet helpt; 
  • ametropie van minstens -/+ 7,75 dioptrieën.
 • Specifieke contactlenzen bij onregelmatigheden van het hoornvlies:
  • keratoconus; 
  • onregelmatig astigmatisme waarbij een correctie door brillenglazen niet helpt; 
  • ernstige misvorming van de cornea; 
  • albinisme.
 • Bijzondere soepele jaarcontactlenzen:
  • corneavertroebeling die de pupil gedeeltelijk of volledig overdekt; 
  • coloboma; 
  • definitieve mydriasis; 
  • vervorming van de pupil; 
  • albinisme;
  • diplopie; 
  • strabisme in geval van huidallergie voor occluders; 
  • blijvende amblyopie; 
  • inoperabel cataract.

Indien één oog voldoet aan de voorwaarden voor tegemoetkoming, mag ook voor het andere oog een lens vergoed worden.

Wat te doen?

 • Vraag een voorschrift aan je oogarts.
 • Overhandig het voorschrift aan een opticien en vraag steeds of de ziekteverzekering tegemoetkomt.
 • Indien de lenzen in aanmerking komen voor tegemoetkoming, ontvang je van de opticien
  • een getuigschrift van aflevering; 
  • het voorschrift van de oogarts. 
 • Vul het getuigschrift voor aflevering in, en onderteken het. Hiermee bevestig je dat je de lenzen ontving en dat de opticien je informeerde over het verschuldigde bedrag en het supplement dat niet wordt terugbetaald.
 • Bezorg het getuigschrift voor aflevering en het voorschrift aan je ziekenfonds.

Hernieuwingstermijn

Vormstabiele contactlenzen zijn, te rekenen vanaf de laatste aflevering, hernieuwbaar na drie volledige jaren (vb. laatste aflevering op 1 april 2018 - hernieuwing vanaf 1 april 2021). 

Soepele contactlenzen zijn hernieuwbaar na één volledig jaar.

Een voortijdige hernieuwing is mogelijk indien er een verschil in sterkte is met de vorige lenzen van minstens 1 dioptrie.

Goed om te weten

 • Er is geen tegemoetkoming voor dag- of weeklenzen.
 • Een op de vijf opticiens is momenteel niet geconventioneerd. Of een opticien geconventioneerd is, kun je hier opzoeken.
 • Krijg je geen terugbetaling door de ziekteverzekering, dan kom je in aanmerking voor een CM-tegemoetkoming.
 • Met het CM-MediKo Plan kun je je bijkomend verzekeren tegen medische kosten. Ook voor lenzen is er een extra tegemoetkoming.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen