HomeVoordelenZiekte en behandelingMateriaalTandprothesen

CM-tegemoetkoming tandprothesen: veelgestelde vragen

 • Geldt deze tegemoetkoming voor elk CM-lid? 
  Ja. Daarom zit ze standaard in het aanvullend aanbod diensten en voordelen van CM. CM engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen. Solidariteit is de beste garantie om dat te bereiken. De specifieke voorwaarden vind je op de pagina over het voordeel. Voor een extra tegemoetkoming voor tandzorg en andere ambulante medische kosten, kun je je bijkomend verzekeren via het CM-MediKo Plan.
 • Kom ik in aanmerking?
  Het CM-voordeel geldt pas voor de plaatsing van tandprothesen en -implantaten vanaf 1 januari 2021 zonder (gedeeltelijke) tegemoetkoming van de ziekteverzekering. Dus de datum van de plaatsing van de prothese is bepalend. Alle vooronderzoeken en voorbereidende behandelingen mogen wel al vóór 1 januari 2021 gebeurd zijn. De plaatsing van een kroon, brug of implantaat is een afzonderlijke verstrekking en behoort niet tot de voorbehandelingen.  
 • Welke tandprothesen komen in aanmerking?
  Wanneer een of meerdere tanden effectief vervangen worden, spreken we van een tandprothese. Dan komen zowel de prothese zelf als de kosten om deze te plaatsen, in aanmerking voor het CM-voordeel. Op voorwaarde dat de plaatsing gebeurt vanaf 1 januari 2021 en dat er geen (gedeeltelijke) tegemoetkoming is van de ziekteverzekering. Supplementen die gevraagd worden bovenop een tandprothese waarvoor een Riziv-tegemoetkoming mogelijk is, komen dus niet in aanmerking (zie verder).
  Er bestaan verschillende soorten prothesen of apparaten die een of meerdere tanden vervangen omdat ze verdwenen zijn of niet meer reconstrueerbaar. De tegemoetkoming geldt voor de plaatsing van onderstaande prothesen.  
  • Uitneembare prothesen
   • Bovenprothese
   • Onderprothese
   • Bijplaatsingen van tanden op een bestaande tandprothese
  • Vaste prothesen 
   • Implantaat: een kunstmatige vervanging van een tandwortel. Op de plaats waar een tand ontbreekt, kan men ter vervanging een implantaat met kroon plaatsen. 
   • Kroon: een kapje van keramiek en/of metaal dat past over een afgeslepen tand of kies en daaraan wordt vastgelijmd, of dat geplaatst wordt op een implantaat.
   • Stifttand: een kunstmatige tandkroon die met een stift in het wortelkanaal van de tand wordt bevestigd.
   • Brug: een tandheelkundige brug is een niet-uitneembare constructie ter vervanging van een of meer afwezige tanden, bevestigd op naburige tanden of implantaten.

Hieronder vind je voor welke prothesen de CM-tegemoetkoming al dan niet van toepassing is (overzicht op basis van het standaard aanvraagformulier). Twijfel je of het bij jou om een tandvervanging gaat? Spreek erover met je tandarts of CM.

Tandprothesen
Uitneembare prothesenCM-tegemoetkoming van toepassing?
KunstharsprotheseJa
FrameprotheseJa, indien er voor de aflevering van de tandprothese op zich geen terugbetaling is vanuit de ziekteverzekering
OverkappingsprotheseJa
Verankering/abutment/attachmentNee
HerstellingNee
Vervanging van de basisNee
BijplaatsingJa
Vaste prothesen
Kroon/StiftkroonJa, indien het gaat om een volledige kroon
BrugJa
Inlay/onlay/overlayNee
AbutmentJa
FacetNee
Voorlopige kroonJa
ImplantaatJa, indien gevolgd door een vaste prothetische voorziening

Als er geen tanden vervangen worden, is er geen tegemoetkoming vanuit het CM-tandvoordeel. Maar eventueel wel vanuit het CM-MediKo Plan, bijvoorbeeld:

 • er wordt enkel materiaal geplaatst om bestaande of uitneembare tandprothesen beter vast te hechten (bv. abutments en verankeringen);
 • voor andere medische ingrepen (bv. op het tandvlees). 
 • Wat moet ik doen om mijn tegemoetkoming te krijgen?
  Er is een aanvraagformulier nodig van je tandarts. Hiervoor verwijzen we naar het officiële tandenformulier omdat het is opgemaakt in samenspraak met alle ziekenfondsen, de tandartsen en het Riziv. Op dit formulier staan evenwel ook omschrijvingen die niet in aanmerking komen voor het CM-tandvoordeel (zie boven).
  Levert je tandarts een ander formulier af? Dan kunnen we dit enkel aanvaarden als het de nodige informatie bevat om jouw tegemoetkoming correct te kunnen berekenen. 
 • Klopt het dat er geen wachttijd is? 
  Inderdaad. Het volstaat dat je CM-lid bent op het moment dat de behandeling start. Er is dus geen wachttijd.  
 • Heb ik recht op het nieuwe voordeel tandprothesen als ik in 2020 al het toenmalige maximumbedrag heb ontvangen van 180 euro?
  Ja. We houden wel rekening met het bedrag dat je al ontvangen hebt in 2020 om je maximale tegemoetkoming voor 2021 te berekenen. Als je dus het maximumbedrag van 2020 bereikt hebt, kun je voor prestaties in 2021 opnieuw een tegemoetkoming krijgen omdat het plafond gestegen is naar 1.050 euro. Maar het bedrag van 2020 zal worden afgetrokken van het plafondbedrag.  
 • Hoe wordt mijn tegemoetkoming berekend?
  Je krijgt 60% of 75% (indien recht op verhoogde tegemoetkoming) terug van je ingediende kosten voor aankoop en plaatsing van je tandprothese. Deze tegemoetkoming is beperkt tot 1.050 euro per twee kalenderjaren. Dit betekent dat we in een periode van twee kalenderjaren telkens de som maken van je tegemoetkomingen voor het CM-voordeel tandprothesen. Die mag niet hoger zijn dan 1.050 euro.
Voorbeeld berekening over twee kalenderjaren
PrestatiejaarProtheseBetaaldCM-tegemoetkoming
2021kroon834 euro500 euro
(60% van de kosten voor aankoop en plaatsing)
2022voorlopig kroon
250 euro150 euro
(60% van de kosten voor aankoop en plaatsing)
kroon1.500 euro400 euro
(60% van de kosten voor aankoop en plaatsing, verminderd met tegemoetkomingen 2021 en 2022; of 1.050 - 500 - 150 = 400)
20232 kronen1.750 euro500 euro 
(60% van de kosten voor aankoop en plaatsing, verminderd met tegemoetkomingen 2022; of 1.050 - 150 - 400 = 500)

Zo heb je per twee kalenderjaren recht op 1.050 euro. Wij houden voor jou alle kosten bij en berekenen waar je nog recht op hebt. Voor een extra tegemoetkoming voor tandzorg en andere ambulante medische kosten, kun je je bijkomend verzekeren via CM-MediKo Plan

 • Kan ik bovenop de terugbetaling van de ziekteverzekering nog een tegemoetkoming krijgen van het CM-tandvoordeel? 
  Neen. Omdat er al een gedeeltelijke terugbetaling is door de ziekteverzekering, is er geen extra tegemoetkoming via het CM-tandvoordeel, ook niet voor de niet-terugbetaalbare supplementen die bovenop deze tandprothese gevraagd worden (bv. frame, steeg). Maar met CM-MediKo Plan komen je resterende kosten na terugbetaling van de ziekteverzekering wel in aanmerking binnen de waarborg tandprothesen en -implantaten en dit tot maximaal 500 euro extra per jaar. En CM-MediKo Plan gaat nog verder! Via CM-MediKo Plan ben je ook breder beschermd voor kosten bij tandzorg: tandprothesen met terugbetaling door de ziekteverzekering, orthodontie, parodontologie, radiografie, preventieve en curatieve tandzorg ... Verder blijft deze verzekering een bescherming aanbieden voor andere ambulante medische kosten zoals remgeld, oogzorg, hoorapparaten, reisvaccins, voedings- en dieetadvies en een bevallingsforfait.

Nog beter beschermd met het CM-MediKo Plan

 • Wat is de meerwaarde van CM-MediKo Plan voor tandprothesen?
  Het CM-voordeel geeft een tegemoetkoming van 60% (of 75% indien verhoogde tegemoetkoming) van je kosten, tot 1.050 euro per twee kalenderjaren. CM-MediKo Plan doet daar nog een stuk bovenop. Want je resterende kosten komen in aanmerking binnen de waarborg tandprothesen en -implantaten en dit tot maximaal 500 euro extra per jaar. En CM-MediKo Plan gaat nog verder! Via CM-MediKo Plan ben je ook breder beschermd voor kosten bij tandzorg: tandprothesen met terugbetaling door de ziekteverzekering, orthodontie, parodontologie, radiografie, preventieve en curatieve tandzorg. Verder biedt deze verzekering een bescherming aan voor andere ambulante medische kosten zoals remgeld, oogzorg, hoorapparaten, reisvaccins, voedings- en dieetadvies en een bevallingsforfait. 
 • Kan ik bovenop de terugbetaling van de ziekteverzekering nog een tegemoetkoming krijgen van het CM-MediKo Plan?
  Met CM-MediKo Plan komen je resterende kosten na tegemoetkoming van de ziekteverzekering wel in aanmerking binnen de waarborg tandprothesen en -implantaten en dit tot maximaal 500 euro extra per jaar. En CM-MediKo Plan gaat nog verder! Via CM-MediKo Plan ben je ook breder beschermd voor kosten bij tandzorg: tandprothesen met terugbetaling door de ziekteverzekering, orthodontie, parodontologie, radiografie, preventieve en curatieve tandzorg. Verder blijft deze verzekering een bescherming aanbieden voor andere ambulante medische kosten zoals remgeld, oogzorg, hoorapparaten, reisvaccins, voedings- en dieetadvies en een bevallingsforfait.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen