HomeVoordelenZiekte en behandelingSpecifieke regelingen

Geplande zorg in het buitenland

Vooraleer een geplande behandeling in het buitenland start, moet je de voorafgaandelijke toestemming hebben van de adviserend arts van je ziekenfonds.  

Ook al wordt de zorg in het buitenland verstrekt, de ziekteverzekering zal enkel tegemoetkomen indien de zorg in het Belgische verzekeringspakket is opgenomen. 

Indien de buitenlandse zorg niet is opgenomen in het Belgische verzekeringspakket maar voldoet aan de criteria van het bijzonder solidariteitsfonds, kan een principiële aanvraag buitenland worden ingediend bij het college van artsen-directeurs (Riziv).

In Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland

 • Geplande ziekenhuisopname

  Voor een ziekenhuisopname met minstens een overnachting moet de adviserend arts van het ziekenfonds vooraf toestemming geven. Dit kan omwille van twee redenen:

  • de noodzakelijke zorg is niet ‘tijdig’ beschikbaar in België, rekening houdend met je individuele medische situatie (wachtlijsten); 
  • de vereiste zorg kan worden verstrekt in gunstigere medische omstandigheden (in strikt medisch-technische zin) die de adviserend geneesheer noodzakelijk acht.
 • Geplande ambulante zorg

  In principe kan je toestemming vragen voor alle ambulante zorg. Als voorwaarde geldt dat de noodzakelijke zorg niet ‘tijdig’ beschikbaar is in België, rekening houdend met de individuele medische situatie van de patiënt (wachtlijsten). De ervaring leert dat aan deze voorwaarde slechts zelden voldaan is. 

  • Scanners, MRI, radiotherapie, pet-scan en cathlab
   Voorafgaande toestemming van de adviserend arts is steeds vereist. 
  • Andere ambulante zorg
   Er is geen voorafgaande toestemming nodig. De patiënt betaalt zelf de verstrekte zorg en dient de facturen en getuigschriften voor verstrekte hulp in bij het ziekenfonds. De terugbetaling gebeurt overeenkomstig de Belgische tarieven en regelgeving. 

  Argumenten van sociale aard, comfort of de mate waarin bepaalde zorg wordt terugbetaald, spelen geen rol bij de beoordeling door de adviserend arts. 

Andere landen

 • Geplande ziekenhuisopname
  Voor een ziekenhuisopname met minstens een overnachting moet de adviserend arts van het ziekenfonds vooraf toestemming geven. Dit kan enkel indien de vereiste zorg kan worden verstrekt in gunstigere medische omstandigheden (in strikt medisch-technische zin) die de adviserend arts noodzakelijk acht.
 • Geplande ambulante zorg
  Er is geen terugbetaling. De kosten vallen volledig ten laste van jou.

Wat te doen?

Vooraleer de behandeling in het buitenland start, moet je toestemming hebben van de adviserend arts. 

De aanvraag hiertoe stuur je naar adviserend arts van je ziekenfonds. Ze omvat:

 • een schriftelijke aanvraag ondertekend door jou of je wettelijke vertegenwoordiger; 
 • een omstandig medisch verslag van een arts-specialist in de te behandelen aandoening. 

Je moet de toestemming afwachten alvorens je te laten behandelen. De aanvraagprocedure duurt maximaal 45 dagen, tenzij er bijkomende inlichtingen worden ingewonnen.

Aanvraagformulieren

Er is een specifiek formulier voor geplande zorg in het buitenland en revalidatie in het buitenland.

Ga ook naar