Geplande zorg in het buitenland

Vooraleer een geplande behandeling in het buitenland start, moet je eerst toestemming hebben van de adviserend arts.

Ook al wordt de zorg in het buitenland verstrekt, CM zal toch terugbetalen als de zorg in het Belgische verzekeringspakket is opgenomen. 

Als de buitenlandse zorg niet is opgenomen in het Belgische verzekeringspakket, maar wel voldoet aan de criteria van het Bijzonder solidariteitsfonds, kun je steeds een aanvraag indienen bij het college van artsen-directeurs (Riziv). Deze aanvraag gebeurt via de adviserend arts van CM.

Deze aanvraag gebeurt met volgende documenten: 

 • een uitvoerig medisch rapport; 
 • een kostenraming of factuur; 
 • een verklaring op erewoord dat je op geen enkele andere manier terugbetaling kunt verkrijgen. 

In de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland

In de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland kun je de zorgverlener meestal vrij kiezen.

  Voor een ziekenhuisopname met minstens één overnachting moet de adviserend arts van CM vooraf toestemming geven. Dit kan om van twee redenen:

  • door de lange wachtlijsten is de noodzakelijke zorg voor jouw medische situatie niet ‘tijdig’ beschikbaar in België;
  • de adviserend geneesheer oordeelt dat de zorg moet doorgaan in het buitenland, omdat de medisch-technische omstandigheden daar beter zijn.

  In principe kun je toestemming vragen voor alle ambulante zorg. Dit op voorwaarde dat de noodzakelijke zorg voor jouw medische situatie niet ‘tijdig’ beschikbaar is in België door lange wachtlijsten. De ervaring leert dat aan deze voorwaarde slechts zelden voldaan is. 

  • Scanners, MRI, radiotherapie, pet-scan en cathlab
   Voorafgaande toestemming van de adviserend arts is steeds vereist. 
    
  • Andere ambulante zorg
   Er is geen voorafgaande toestemming nodig. De patiënt betaalt zelf de verstrekte zorg en dient de originele facturen en getuigschriften in bij CM. De terugbetaling gebeurt volgens de Belgische tarieven en regelgeving. Daarbij  dienen de tarieven van niet-geconventioneerde zorgverleners als basis (tenzij je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming). Hierdoor kan de ambulante zorg duurder uitvallen dan bij een geconventioneerde zorgverlener in België.

  Argumenten van sociale aard, comfort of de mate waarin bepaalde zorg wordt terugbetaald, spelen geen rol bij de beoordeling door de adviserend arts. 

  Andere landen

   Voor een ziekenhuisopname met minstens één overnachting moet de adviserend arts vooraf toestemming geven. Dit op voorwaarde dat de medisch-technische omstandigheden van de vereiste zorg er gunstiger zijn, en dat de adviserend arts dit noodzakelijk acht.

   Er is geen terugbetaling. De kosten vallen volledig ten laste van jou.

   Wat moet je doen?

   Voordat de behandeling in het buitenland start, moet je toestemming hebben van de adviserend arts. 

   De aanvraag stuur je naar adviserend arts. Ze omvat:

   • een schriftelijke aanvraag ondertekend door jou of je wettelijke vertegenwoordiger; 
   • een uitgebreid medisch verslag van een arts-specialist in de te behandelen aandoening. 

   Je moet de toestemming afwachten voor je je laat behandelen. De aanvraagprocedure duurt maximaal 45 dagen, tenzij er bijkomende inlichtingen worden ingewonnen.

   Aanvraagformulieren

   Genetisch onderzoek in het buitenland

   Genetisch onderzoek door een buitenlands laboratorium kan door de Belgische ziekteverzekering worden terugbetaald. Dit dankzij een overeenkomst met acht Belgische centra voor menselijke genetica.

   Voorwaarde is dat een geneesheer-specialist je naar een van de acht Belgische centra doorverwijst. Deze referentiecentra staan in voor het contact met de buitenlandse centra en de facturatie. 

   Indien deze procedure niet gevolgd wordt, is er geen terugbetaling voor genetisch onderzoek door een buitenlands laboratorium mogelijk. 

   Belgische referentiecentra

   • Leuven: Centrum voor Menselijke Erfelijkheid KUL, Herestraat 49
   • Brussel (1200): Centre de Genetique UCL - Tour Rosalind Franklin Entree F, Av. E. Mounier
   • Gosselies: Centre de genetique Humaine - Institut de Pathologie et de Genetique, Av. G. Lemaitre 25
   • Brussel (1090): Centrum Menselijke Erfelijkheid VUB, Laarbeeklaan 103
   • Edegem: Centrum Medische Genetica U.Z.A., Prins Boudewijnlaan 43 
   • Brussel (1070): Centre de Genetique ULB - campus Erasme, Route de Lennik 808
   • Gent: Centrum voor Medische genetica UG, De Pintelaan 185, Gent 
   • Luik: Centre de Genetique Humaine Ulg, CHU Sart Tilman