HomeVoordelenZiekte en behandelingSpecifieke regelingen

Palliatieve zorg: vrijstelling remgeld

Palliatieve patiënten die thuis worden verzorgd en aan de voorwaarden voldoen, maken aanspraak op het forfait palliatieve zorg. Zij hebben onder meer recht op de volledige terugbetaling van het remgeld voor huisbezoeken door de huisarts.

Palliatieve patiënten opgenomen in een ROB, RVT of PVT en palliatieve thuiszorgpatiënten die niet in aanmerking komen voor dit palliatief forfait, kunnen ook vrijgesteld worden van remgeld voor huisbezoeken door de huisarts. De vrijstelling geldt evenwel niet voor patiënten die opgenomen zijn in een ziekenhuis.

Wat te doen?

Om deze vrijstelling te verkrijgen moet de huisarts een specifiek formulier opsturen naar de adviserend arts van het ziekenfonds van de patiënt.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen