HomeVoordelenZiekte en behandelingSpecifieke regelingenZorgtrajecten

Zorgtrajecten nierinsufficiëntie en diabetes

Personen met een chronische nierinsufficiëntie en personen met diabetes type 2 kunnen een zorgtraject aangaan. 

Een zorgtraject is een overeenkomst tussen de patiënt, zijn huisarts en de geneesheer-specialist die bij de behandeling betrokken is. 

De artsen hebben regelmatig overleg over de behandeling van de patiënt, wat resulteert in een optimale coördinatie en opvolging van de zorg.

Voordelen

 • Kwalitatieve zorg met behandeling op maat. 
 • Volledige terugbetaling van consultaties bij de huisarts en de behandelende geneesheer-specialist tijdens de duur van het zorgtraject. Hierbij wordt enkel het officiële tarief (ook het remgeld) terugbetaald. Als je arts meer aanrekent, betaal je zelf de eventuele meerkost. 
 • Naargelang de aandoening aflevering van specifiek materiaal (bv. bloeddrukmeter op doktersvoorschrift en afgeleverd door een apotheker of erkende leverancier) en gratis zelfzorgmateriaal als je een behandeling met insuline of injecteerbare incretinemimetica volgt.
 • Terugbetaling van twee behandelingen per jaar bij een podoloog (enkel voor personen met diabetes type 2). 
 • Terugbetaling van twee sessies per jaar bij een diëtist
 • Volledige terugbetaling honorarium voor diabeteseducatie door verpleegkundigen, podologen, diëtisten of kinesisten die daarvoor erkend zijn. De erkende zorgverleners vind je op www.zorgtraject.be.
 • Nauwere betrokkenheid bij de behandeling.

Voorwaarden

     
    
Algemene voorwaarden
 • Je ondertekent een zorgtrajectcontract voor onbeperkte duur.
 • Je hebt minstens twee contacten (raadpleging of huisbezoek) per behandelingsjaar met je huisarts.
 • Je raadpleegt minstens eenmaal per behandelingsjaar een geneesheer-specialist die bevoegd is om een zorgtraject te ondertekenen.
 • Je huisarts beheert je globaal medisch dossier.
 • Je bent in staat om op raadpleging te gaan.
Specifieke voorwaarden
Voor patiënten
met diabetes type2
Voor patiënten
met chronische nierinsufficiëntie
 • Je volgt een insulinebehandeling met minimaal een en maximaal twee insuline-injecties per dag
  of
  je behandeling met pillen is onvoldoende en een insulinebehandeling moet worden overwogen;
 • Je bent niet zwanger (of hebt geen zwangerschapswens).
 • Je bent minstens achttien jaar;
 • Je hebt chronische nierinsufficiënte in een ernstig stadium (GFR < 45, twee keer bepaald door een bloedanalyse)
  of
  chronische nierinsufficiënte met een proteïnurie van meer dan 1g/dag (twee keer bepaald door een urineonderzoek);
 • Je moet geen nierdialyse of transplantatie ondergaan.

Wat te doen?

 • Je huisarts stelt, in overleg met jou en de behandelende geneesheer-specialist, een zorgtrajectcontract op. Deze geschreven verbintenis is onbeperkt geldig en wordt ondertekend door jou, je huisarts en je geneesheer-specialist. 
 • De huisarts bezorgt je ziekenfonds een kopie van het ondertekende contract. 
 • De adviserend arts van het ziekenfonds laat je weten wanneer het zorgtraject ingaat. 

Goed om te weten

 • Je kunt zelf bepalen of en wanneer je een zorgtrajectcontract sluit. Je bespreekt dit het best met je huisarts. 
 • Het zorgtraject gaat in de dag dat het ziekenfonds de kopie ontving op voorwaarde dat het contract volledig conform de reglementering is opgesteld.  
 • De huisarts en geneesheer-specialist krijgen een jaarlijks honorarium per patiënt die een zorgtraject aangaat.

Ga ook naar