HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenLogopedisten

Logopedisten: tarieven 2023

Onderstaand overzicht geeft de officiële honoraria weer van vaak voorkomende prestaties door geconventioneerde logopedisten. 

In het kader van de huidige nationale overeenkomst is de terugbetaling voor gewone verzekerden hetzelfde bij geconventioneerde als niet-geconventioneerde logopedisten. 

Niet-geconventioneerde logopedisten bepalen vrij hun honoraria voor verstrekkingen bij gewone verzekerden. Zij rekenen een vrij te kiezen supplement aan boven op het remgeld. Het supplement komt niet in aanmerking voor de maximumfactuur. 

Niet-geconventioneerde logopedisten zijn verplicht de tarieven in de overeenkomst toe te passen bij de verzekerden met verhoogde tegemoetkoming. 

Informatie over andere prestaties en de voorwaarden om de tegemoetkoming te ontvangen, krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen' en in de Mijn CM-app.

PrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2023
Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling

Remgeld
Bilanzitting vóór het begin van een logopedische behandeling (per halfuur)36,50
29,007,5033,503,00
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling 51,5040,5011,0047,004,50
Individuele zitting van minimaal 30 minuten Op school29,8123,816,0027,812,00
Buiten de school30,8625,365,5028,862,00
Individuele zitting van minimaal 60 minuten 61,9850,9811,0057,484,50

Wat te doen?

  • Vraag een voorschrift voor een bilan aan je huisarts of specialist. 
  • Laat het bilan uitvoeren door een logopedist
  • Op basis van het resultaat van het bilan, maakt een bevoegde geneesheer-specialist een voorschrift op voor therapie
  • Na de therapie ontvang je van de logopedist een getuigschrift voor verstrekte hulp
  • Overhandig dit getuigschrift aan je ziekenfonds, dat de tegemoetkoming op je rekening zal overschrijven.

Goed om te weten

  • Per aandoening geldt een maximum aantal zittingen. 
  • Voor bepaalde stoornissen (bv. taalstoornissen, dyslexie, dysfasie, gehoorstoornissen) wordt ouderbegeleiding terugbetaald. Via deze begeleiding leren personen die het kind opvoeden strategieën aan om met doelgerichte interventies de logopedische behandeling van het kind te ondersteunen en efficiënter te maken. 
  • Voor sommige logopedische behandelingen kun je een CM-tegemoetkoming krijgen.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen