Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Logopedie

Hoeveel krijg je terugbetaald voor een logopedische behandeling?

Heel wat logopedische behandelingen worden terugbetaald door de ziekteverzekering. Als de behandeling niet of niet meer terugbetaald wordt door de ziekteverzekering, maak je aanspraak op het CM-voordeel.

Ziekteverzekering | aanvragen

Vraag je arts om een voorschrift

Dit voorschrift dient als basis voor een bilan, een verslag die logopedisten opmaken.

Laat de logopedist een bilan maken

Arts-specialist maakt voorschrift

Op basis van het resultaat van het bilan, maakt een bevoegde arts-specialist een voorschrift op voor therapie.  

Je ontvangt getuigschrift

Na de therapie ontvang je van de logopedist een getuigschrift voor verstrekte hulp.  

Bezorg het getuigschrift aan CM

Je bezorgt dit via een CM-brievenbus.

Je ontvangt je terugbetaling

De terugbetaling wordt op je rekening overgeschreven. Opgelet, er is geen terugbetaling voor een IQ-test.

Ziekteverzekering | terugbetalingen

Hieronder vind je de officiële honoraria van geconventioneerde logopedisten voor vaak voorkomende prestaties.

  • De terugbetaling voor gewone verzekerden is lager (- 25 %) als de logopedist niet-geconventioneerd is.
  • Deze lagere terugbetaling (- 25 %) is niet van toepassing voor leden met verhoogde tegemoetkoming: het remgeld is hetzelfde bij een geconventionneerde of niet-geconventionneerde logopedist.

Niet-geconventioneerde logopedisten bepalen vrij hun honoraria voor verstrekkingen bij gewone verzekerden. Zij rekenen een vrij te kiezen supplement aan boven op het remgeld. Het supplement komt niet in aanmerking voor de maximumfactuur. 

Info over andere prestaties en de voorwaarden om de terugbetaling te krijgen, kaun je eenvoudig opvragen via ons contactformulier.   

Een overzicht van de terugbetalingen door CM vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen' en in de Mijn CM-app.

Je bent gewoon verzekerd

honorarium: 36,50 euro

terugbetaling: 29,00 euro

remgeld: 7,50 euro

Je hebt VT

honorarium: 33,50 euro

terugbetaling: 33,50 euro

remgeld: 3,00 euro

Je bent gewoon verzekerd

honorarium: 51,50 euro

terugbetaling: 40,50 euro

remgeld: 11,00 euro

Je hebt VT

honorarium: 51,50 euro

terugbetaling: 47,00 euro

remgeld: 4,50 euro

Je bent gewoon verzekerd

honorarium: 29,81 euro

terugbetaling: 23,81 euro

remgeld: 6,00 euro

Je hebt VT

honorarium: 29,81 euro

terugbetaling: 27,81 euro

remgeld: 2,00 euro

Je bent gewoon verzekerd

honorarium: 61,98 euro

terugbetaling: 50,98 euro

remgeld: 11,00 euro

Je hebt VT

honorarium: 61,98 euro

terugbetaling: 57,48 euro

remgeld: 4,50 euro

Belangrijk

  • Per aandoening geldt een maximum aantal zittingen. 
  • Voor bepaalde stoornissen (bv. taalstoornissen, dyslexie, dysfasie, gehoorstoornissen) wordt ouderbegeleiding terugbetaald. Via deze begeleiding leren personen die het kind opvoeden strategieën aan om met doelgerichte interventies de logopedische behandeling van het kind te ondersteunen en efficiënter te maken. 

CM-voordeel

Volg je een behandeling bij een logopedist? CM betaalt hiervoor 10 euro per sessie terug (of 15 euro als je de verhoogde tegemoetkoming hebt). 

  • Tot en met 18 jaar: je krijgt tot veertig sessies terugbetaald (plus veertig extra sessies als het kind op een wachtlijst staat voor een behandeling in een Centrum voor Ambulante Revalidatie of wegens een wachtlijststop niet op de wachtlijst is opgenomen).  
  • Vanaf 19 jaar: je krijgt tot tien sessies terugbetaald. 

Bezorg CM de volgende documenten

  • de aanvraag, ingevuld door jezelf en de logopedist
  • het voorschrift opgesteld door huisarts of arts-specialist
  • een logopedisch aanvangsbilan of evolutiebilan zoals beschreven door het Riziv (de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering)

Doe dit binnen de 60 dagen na de start van de behandeling.

Bezorg CM na afloop een attest

Op dit attest vind je de behandelingszitting(en) alsook een gele klever van de patiënt. Je bezorgt het aan CM via de Mijn CM-app of een CM-brievenbus.

Je ontvangt je terugbetaling

De terugbetaling wordt op je rekening overgeschreven. 

Extra sessies kinderen wachtlijst?

Wil je extra sessies aanvragen voor kinderen die op een wachtlijst staan voor een behandeling in een Centrum voor Ambulante Revalidatie? Bezorg dan het aanvraagformulier aan CM zodra de eerste veertig sessies voorbij zijn.