De overzichten geven de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.

  • De honoraria gelden voor vroedvrouwen die de overeenkomst met de ziekenfondsen hebben aanvaard.
  • De terugbetalingstarieven zijn van toepassing indien de vroedvrouw de overeenkomst met de ziekenfondsen heeft aanvaard. Zoniet is de tegemoetkoming lager.

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen'.

Prenatale zorg

CodePrestatieHono-
rarium
Terug-
betaling
Remgeld
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2019
422030Eerste individuele verloskundige zitting thuis37,8837,880
428094Eerste individuele verloskundige zitting in ziekenhuis37,88
37,88
0
428116Eerste individuele verloskundige zitting, noch thuis noch in ziekenhuis37,88
37,88
0
422052Individuele verloskundige zitting thuis27,0627,060
428131Individuele verloskundige zitting in ziekenhuis27,0627,060
428153Individuele verloskundige zitting, noch thuis noch in ziekenhuis27,0627,060
422096Individuele voorbereiding tot de bevalling thuis18,0418,040
428374Individuele voorbereiding in ziekenhuis tot de bevalling18,0418,040
428396Individuele voorbereiding tot de bevalling, noch thuis noch in ziekenhuis18,0418,040
422111Collectieve voorbereiding van twee tot vijf zwangere vrouwen, in ziekenhuis (per persoon)14,4314,430
428411Collectieve voorbereiding van twee tot vijf zwangere vrouwen, noch thuis noch in ziekenhuis (per persoon)14,4314,430

Verlossingen

CodePrestatieHono-
rarium
Terug-
betaling
Remgeld
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2019
422656Verlossing verricht door de vroedvrouw thuis252,56252,560
422671Daghospitalisatie252,56
252,56
0

Postnatale zorg

CodePrestatieHono-
rarium
Terug-
betaling
Remgeld
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2019
422796Postnataal toezicht en verzorging thuis op de dag van de bevalling (op een werkdag)37,8837,880
423791Postnataal toezicht en verzorging thuis op de dag van de bevalling (tijdens het weekend of op een feestdag)56,8356,830
422774Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de eerste drie dagen na de bevalling (per dag, op een werkdag)63,1463,140
423776Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de eerste drie dagen na de bevalling (per dag, tijdens het weekend of op een feestdag)94,7194,710
422914Postnataal toezicht en verzorging thuis de vierde dag na de bevalling (op een werkdag)50,5150,510
422936Postnataal toezicht en verzorging thuis de vierde dag na de bevalling (in het weekend of op een feestdag)75,7775,770
422951Postnataal toezicht en verzorging thuis de vijfde dag na de bevalling50,5150,510
422435Postnataal toezicht en verzorging thuis vanaf de zesde dag na de bevalling (per dag, met een maximum van zeven verstrekkingen)33,1533,150
428492Postnataal toezicht en verzorging in ziekenhuis vanaf de zesde dag na de bevalling (per dag, met een maximum van zeven verstrekkingen)27,0627,060
428514Postnataal toezicht en verzorging vanaf de zesde dag na de bevalling, noch thuis noch in ziekenhuis (per dag, met een maximum van zeven verstrekkingen)33,15 
33,15 
0
422811Eerste raadpleging thuis i.v.m. borstvoeding49,7249,72 
0
428536Eerste raadpleging in ziekenhuis i.v.m. borstvoeding 40,5940,590
428551Eerste raadpleging i.v.m. borstvoeding, noch thuis noch in ziekenhuis 49,72
49,72
0
422855Volgende raadplegingen thuis i.v.m. borstvoeding (maximaal 2)41,9941,990
428610Volgende raadplegingen in ziekenhuis i.v.m. borstvoeding (maximaal 2) 34,2834,280
428632Volgende raadplegingen i.v.m. borstvoeding (maximaal 2), noch thuis noch in ziekenhuis41,99
41,99
0

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen