De overzichten geven de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.

  • De honoraria gelden voor vroedvrouwen die de overeenkomst met de ziekenfondsen hebben aanvaard.
  • De terugbetalingstarieven zijn van toepassing indien de vroedvrouw de overeenkomst met de ziekenfondsen heeft aanvaard. Zoniet is de tegemoetkoming lager.

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen'.

Prenatale zorg

CodePrestatieHono-
rarium
Terug-
betaling
Remgeld
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018
422030Eerste individuele verloskundige zitting thuis37,3437,340
428094Eerste individuele verloskundige zitting in ziekenhuis37,34
37,34
0
428116Eerste individuele verloskundige zitting, noch thuis noch in ziekenhuis37,34
37,34
0
422052Individuele verloskundige zitting thuis26,6726,670
428131Individuele verloskundige zitting in ziekenhuis26,6726,670
428153Individuele verloskundige zitting, noch thuis noch in ziekenhuis26,6726,670
422096Individuele voorbereiding tot de bevalling thuis17,7817,780
428374Individuele voorbereiding in ziekenhuis tot de bevalling17,7817,780
428396Individuele voorbereiding tot de bevalling, noch thuis noch in ziekenhuis17,7817,780
422111Collectieve voorbereiding van twee tot vijf zwangere vrouwen, in ziekenhuis (per persoon)14,2314,230
428411Collectieve voorbereiding van twee tot vijf zwangere vrouwen, noch thuis noch in ziekenhuis (per persoon)14,2314,230

Verlossingen

CodePrestatieHono-
rarium
Terug-
betaling
Remgeld
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018
422656Verlossing verricht door de vroedvrouw thuis248,95248,950
422671Daghospitalisatie248,95
248,95
0

Postnatale zorg

CodePrestatieHono-
rarium
Terug-
betaling
Remgeld
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018
422796Postnataal toezicht en verzorging thuis op de dag van de bevalling (op een werkdag)37,3437,340
423791Postnataal toezicht en verzorging thuis op de dag van de bevalling (tijdens het weekend of op een feestdag)56,0156,010
422774Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de eerste drie dagen na de bevalling (per dag, op een werkdag)62,2462,240
423776Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de eerste drie dagen na de bevalling (per dag, tijdens het weekend of op een feestdag)93,3693,360
422914Postnataal toezicht en verzorging thuis de vierde dag na de bevalling (op een werkdag)49,7949,790
422936Postnataal toezicht en verzorging thuis de vierde dag na de bevalling (in het weekend of op een feestdag)74,6874,680
422951Postnataal toezicht en verzorging thuis de vijfde dag na de bevalling49,7949,790
422435Postnataal toezicht en verzorging thuis vanaf de zesde dag na de bevalling (per dag, met een maximum van zeven verstrekkingen)32,6732,670
428492Postnataal toezicht en verzorging in ziekenhuis vanaf de zesde dag na de bevalling (per dag, met een maximum van zeven verstrekkingen)26,6726,670
428514Postnataal toezicht en verzorging vanaf de zesde dag na de bevalling, noch thuis noch in ziekenhuis (per dag, met een maximum van zeven verstrekkingen)32,67
32,67
0
422811Eerste raadpleging thuis i.v.m. borstvoeding49,0149,01
0
428536Eerste raadpleging in ziekenhuis i.v.m. borstvoeding 40,0140,010
428551Eerste raadpleging i.v.m. borstvoeding, noch thuis noch in ziekenhuis 49,01
49,01
0
422855Volgende raadplegingen thuis i.v.m. borstvoeding (maximaal 2)41,3941,390
428610Volgende raadplegingen in ziekenhuis i.v.m. borstvoeding (maximaal 2) 33,7933,790
428632Volgende raadplegingen i.v.m. borstvoeding (maximaal 2), noch thuis noch in ziekenhuis41,39
41,39
0

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen