HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringBerekening

Berekening van de uitkering voor werklozen

Om recht te hebben op de volledige uitkering, moet de arbeidsongeschiktheid tijdig en correct worden aangegeven.

Om je uitkering te berekenen, ontvang je een inlichtingenblad, dat je zo snel mogelijk ingevuld terugbezorgt aan je ziekenfonds (dit kan ook digitaal). Andere gegevens die nodig zijn voor de berekening worden door het ziekenfonds rechtstreeks opgevraagd bij de werkloosheidsdiensten.

Eerste zes maanden

De eerste zes maanden is de ziekte-uitkering gelijk aan de werkloosheidsuitkering die je ontvangen zou hebben indien je werkloos was gebleven. 

Is de werkloosheidsuitkering hoger dan 60 procent van het basisloon, dat bepaald wordt door je werkloosheidsinstelling? Dan wordt de ziekte-uitkering beperkt tot 60 procent van dit basisloon.

Vanaf de vierde maand wordt de ziekte-uitkering in sommige gevallen opgetrokken tot de minimumuitkering.

Vanaf de zevende maand

 • Gezinshoofden
  60 procent van het brutoloon, met een minimum en een maximum die variëren naargelang het tijdstip waarop je arbeidsongeschikt werd.
 • Alleenstaanden
  60 procent van het brutoloon, met een minimum en een maximum die variëren naargelang het tijdstip waarop je arbeidsongeschikt werd.
 • Samenwonenden
  60 procent van het brutoloon, met een minimum en een maximum die variëren naargelang het tijdstip waarop je arbeidsongeschikt werd. 

De eerste zes maanden wordt in principe op de uitkeringen een bedrijfsvoorheffing van 10,09 procent ingehouden; de daaropvolgende zes maanden van 11,11 procent. De uitkering mag evenwel niet lager zijn dan het minimumbedrag.

Vanaf het tweede jaar

Wie langer dan een jaar arbeidsongeschikt is, wordt in de ziekteverzekering beschouwd als invalide

 • Gezinshoofden
  65 procent van het brutoloon, met een minimum en een maximum die variëren naargelang het jaar waarin je arbeidsongeschikt werd.
 • Alleenstaanden
  55 procent van het brutoloon, met een minimum en een maximum die variëren naargelang het jaar waarin je arbeidsongeschikt werd.
 • Samenwonenden
  40 procent van het brutoloon, met een minimum en een maximum die variëren naargelang het jaar waarin je arbeidsongeschikt werd.

Op je invaliditeitsuitkering gebeurt geen voorheffing voor de belastingen. De uitkering is nochtans niet belastingvrij. De afrekening gebeurt bij de belastingaanslag van het jaar daarop. Via voorafbetalingen kun je een hoge belastingfactuur vermijden.

Goed om te weten

 • Bij de berekening van je uitkering wordt de zaterdag steeds beschouwd als een vergoedbare dag.
 • De term 'Samenwonende' heeft andere betekenis dan in het courante taalgebruik. In de omgangstaal staat ‘Samenwonende’ voor: met iemand samenwonen zonder dat er een huwelijksband is. Voor de ziekte- en invaliditeitsuitkering betekent ‘Samenwonende’: met iemand samenwonen die een inkomen heeft dat hoger is dan een wettelijk bepaald bedrag. Wie dat is en of men al dan niet gehuwd is, speelt hierbij geen rol.
 • Informeer meteen je ziekenfonds indien je gezinssituatie of het inkomen van je partner wijzigt. Want het is mogelijk dat je uitkering hierdoor moet worden herberekend. Indien je deze wijzigingen te laat aan je ziekenfonds meldt, kan dat een terugvordering of bijbetaling van uitkeringen tot gevolg hebben. 
 • Was je verzekerd in verschillende landen en word je invalide? Dan ontvang je onder bepaalde voorwaarden een afzonderlijke invaliditeitsuitkering van elk van deze landen. Meer info.

Ga ook naar


Download