HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringBerekening

Berekening van de uitkering voor werknemers

Om recht te hebben op de volledige uitkering, moet de arbeidsongeschiktheid tijdig en correct worden aangegeven.

Als werknemer heb je aanvankelijk meestal recht op gewaarborgd loon uitbetaald door de werkgever. Informeer bij je werkgever of dit ook voor jou het geval is.

Nadien krijg je een uitkering van het ziekenfonds. Om ze te berekenen, ontvang je een inlichtingenblad, dat je zo snel mogelijk ingevuld terugbezorgt aan je ziekenfonds (dit kan ook digitaal). Je werkgever krijgt de vraag naar de loongegevens rechtstreeks van het ziekenfonds. CM zal je steeds laten weten bij welke werkgever ze de gegevens heeft opgevraagd. Zo kun je nagaan of ze correct zijn.

Eerste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid

60 procent van het begrensd brutoloon.

Vanaf de derde maand mag de uitkering evenwel niet lager zijn dan het minimumbedrag en niet hoger dan het brutoloon.

Vanaf de zevende maand

 • Gezinshoofden
  60 procent van het brutoloon, met een minimum en een maximum die variëren naargelang het tijdstip waarop men arbeidsongeschikt werd.
 • Alleenstaanden
  60 procent van het brutoloon, met een minimum en een maximum die variëren naargelang het tijdstip waarop men arbeidsongeschikt werd.
 • Samenwonenden
  60 procent van het brutoloon, met een minimum en een maximum die variëren naargelang het tijdstip waarop men arbeidsongeschikt werd.

Het eerste jaar wordt in principe op de uitkeringen een bedrijfsvoorheffing van
11,11 procent ingehouden. De uitkering mag evenwel niet lager zijn dan het minimumbedrag.

Vanaf het tweede jaar

Wie langer dan één jaar arbeidsongeschikt is, wordt in de ziekteverzekering beschouwd als invalide.

 • Gezinshoofden
  65 procent van het brutoloon, met een minimum en een maximum die variëren naargelang het jaar waarin men arbeidsongeschikt werd.
 • Alleenstaanden
  55 procent van het brutoloon, met een minimum en een maximum die variëren naargelang het jaar waarin men arbeidsongeschikt werd.
 • Samenwonenden
  40 procent van het brutoloon, met een minimum en een maximum die variëren naargelang het jaar waarin men arbeidsongeschikt werd.

Op je invaliditeitsuitkering gebeurt geen voorheffing voor de belastingen. De uitkering is nochtans niet belastingvrij. De afrekening gebeurt bij de belastingaanslag van het jaar daarop. Via voorafbetalingen kun je een hoge belastingfactuur vermijden.

Goed om te weten

 • Bij de berekening van je uitkering wordt de zaterdag steeds beschouwd als een vergoedbare dag.
 • Ben je deeltijds tewerkgesteld en ontvang je nog een bijkomende vergoeding van de werkloosheid, maak dan een afspraak met de CM-consulent om je situatie te bekijken.
 • De term 'Samenwonende' heeft andere betekenis dan in het courante taalgebruik. In de omgangstaal staat ‘Samenwonende’ voor: met iemand samenwonen zonder dat er een huwelijksband is. Voor de ziekte- en invaliditeitsuitkering betekent ‘Samenwonende’: met iemand samenwonen die een inkomen heeft dat hoger is dan een wettelijk bepaald bedrag. Wie dat is en of men al dan niet gehuwd is, speelt hierbij geen rol.
 • Informeer meteen je ziekenfonds indien je gezinssituatie of het inkomen van je partner wijzigt. Want het is mogelijk dat je uitkering hierdoor moet worden herberekend. Indien je deze wijzigingen te laat aan je ziekenfonds meldt, kan dat een terugvordering of bijbetaling van uitkeringen tot gevolg hebben.
 • Was je verzekerd in verschillende landen en word je invalide? Dan ontvang je onder bepaalde voorwaarden een afzonderlijke invaliditeitsuitkering van elk van deze landen. Meer info

Ga ook naar


Download