Berekening van de uitkering voor zelfstandigen
HomeDiensten en voordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringBerekening

Berekening van de uitkering voor zelfstandigen


Om recht te hebben op de volledige uitkering, moet de arbeidsongeschiktheid tijdig en correct worden aangegeven.

Als zelfstandigen krijg je een vast dagbedrag, dat varieert in functie van de gezinssituatie. Hierbij wordt de zaterdag beschouwd als vergoedbare dag.

Om je uitkering te berekenen, ontvang je een inlichtingenblad, dat je zo snel mogelijk ingevuld terugbezorgt aan je ziekenfonds.

Eerste twee weken

De eerste twee weken ontvang je geen uitkering.

Vanaf de derde week

Vanaf de derde week zijn forfaitaire dagbedragen van toepassing, die variëren naargelang het statuut.


Dagbedrag
Bedragen vanaf 1 maart 2019 
Met gezinslast60,26 euro
Alleenstaande48,22 euro
Samenwonende36,47 euro

Het eerste jaar wordt in principe op de uitkeringen een bedrijfsvoorheffing van 11,11 procent ingehouden. De uitkering mag evenwel niet lager zijn dan het minimumbedrag.

Vanaf het tweede jaar

Wie langer dan een jaar arbeidsongeschikt is, ontvangt een invaliditeitsuitkering. Deze is niet alleen afhankelijk van het statuut maar ook van het al dan niet stopzetten van het bedrijf.

Dagbedrag
Bedragen vanaf 1 maart 2019
Zonder stopzetting bedrijf
Met gezinslast60,26 euro
Alleenstaande48,22 euro
Samenwonende36,47 euro
Met stopzetting bedrijf
Met gezinslast60,26 euro
Alleenstaande 48,22 euro
Samenwonende40,78 euro

Op je invaliditeitsuitkering gebeurt geen voorheffing voor de belastingen. De uitkering is nochtans niet belastingvrij. De afrekening gebeurt bij de belastingaanslag van het jaar daarop. Via voorafbetalingen kun je een hoge belastingfactuur vermijden.

Goed om te weten

  • De term 'Samenwonende' heeft andere betekenis dan in het courante taalgebruik. In de omgangstaal staat ‘Samenwonende’ voor: met iemand samenwonen zonder dat er een huwelijksband is. Voor de ziekte- en invaliditeitsuitkering betekent ‘Samenwonende’: met iemand samenwonen die een inkomen heeft dat hoger is dan een wettelijk bepaald bedrag. Wie dat is en of men al dan niet gehuwd is, speelt hierbij geen rol.
  • Informeer meteen je ziekenfonds indien je gezinssituatie of het inkomen van je partner wijzigt. Want het is mogelijk dat je uitkering hierdoor moet worden herberekend. Indien je deze wijzigingen te laat aan je ziekenfonds meldt, kan dat een terugvordering of bijbetaling van uitkeringen tot gevolg hebben. 
  • Was je verzekerd in verschillende landen en word je invalide? Dan ontvang je onder bepaalde voorwaarden een afzonderlijke invaliditeitsuitkering van elk van deze landen. Meer info

Ga ook naar


Download