HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkering

Terug naar werk

Wat is een terug-naar-werk-traject?

Terug naar werk is een vrijwillig traject waarbij een terug-naar-werk-coördinator van CM je ondersteunt om gepaste begeleiding voor je terugkeer naar de arbeidsmarkt te vinden. Dat kan door aangepast werk, ander werk of een opleiding. Om die gepaste begeleiding mogelijk te maken, kan worden doorverwezen naar partners zoals VDAB, preventieadviseur-arbeidsarts, ...

Zie je geen video? Kijk dan rechtstreeks op YouTube.

Wie kan in een terug-naar-werk-traject stappen?

Ben je werknemer of werkloze en ben je arbeidsongeschikt? Dan kun je in het terug-naar-werk -traject stappen op voorwaarde dat je volgens de inschatting van de adviserend-arts zowel fysiek als psychisch voldoende hersteld bent om opnieuw te beginnen werken.

Zie je geen video? Kijk dan rechtstreeks op YouTube.

Ik wil het werk hervatten. Wat zijn de mogelijkheden?

Zie je geen video? Kijk dan rechtstreeks op YouTube.

Is een terug-naar-werk-traject altijd nodig als ik terug aan het werk wil?

Zie je geen video? Kijk dan rechtstreeks op YouTube.

Wie kan een terug-naar-werk-traject opstarten?

 • De adviserend arts van CM kan initiatief nemen om het traject op te starten. Na een medisch onderzoek kan de adviserend arts je doorverwijzen naar de terug-naar-werk-coördinator voor een eerste afspraak. 

  Zie je geen video? Kijk dan rechtstreeks op YouTube.

Hoe verloopt een terug-naar-werk-traject?

Het verloop van een terug-naar-werk-traject hangt af van wie het initiatief neemt om het op te starten.

1. Terug-naar-werk-traject op initiatief van de adviserend arts 

 • Tien weken nadat je arbeidsongeschikt bent geworden ontvang je een vragenlijst.
 • Je bent verplicht om de vragenlijst in te vullen. Wij vragen om dit binnen de week te doen. Je kunt hulp vragen aan de terug-naar-werk-coördinator bij het invullen. 
 • Op basis van deze vragenlijst en van je medisch dossier evalueert de adviserend arts tijdens de vierde maand van je arbeidsongeschiktheid of je in staat bent een terug-naar-werk-traject te starten.
  • Zo ja, ontvang je een uitnodiging voor een eerste afspraak bij de terug-naar-werk-coördinator.
  • Zo neen, zal de adviserend arts op een later moment een nieuwe inschatting maken van je situatie. Als hij dan oordeelt dat je in staat bent het traject te starten, verwijst hij je door naar de terug-naar-werk-coördinator.
 • De eerste afspraak bij de terug-naar-werk-coördinator volgt een maand na de doorverwijzing. Daar komen deze zaken aan bod:
  • de rol van de terug-naar-werk-coördinator bij de begeleiding en opvolging van het traject;
  • de eerste stap in het traject;
  • de mogelijkheid om een re-integratietraject te volgen bij je huidige werkgever onder begeleiding van de preventieadviseur-arbeidsarts;
  • de mogelijkheid om een re-integratietraject te volgen onder begeleiding van de terug-naar-werk-coördinator. 
  Je bent verplicht om op de eerste afspraak aanwezig te zijn. Tijdens de afspraak beslis jij met de terug-naar-werk-coördinator of het zinvol is om een traject te starten.

2. Terug-naar-werk-traject op eigen initiatief

Als je arbeidsongeschikt bent, kun je op elk moment de terug-naar-werk-coördinator vragen om een eerste afspraak te organiseren.

 • Neem contact met CM.
 • Indien nodig ontvang je een vragenlijst. Je bent verplicht om deze in te vullen. Wij vragen om dit binnen de week te doen. Je kunt hulp vragen aan de terug-naar-werk-coördinator bij het invullen
 • De eerste afspraak bij de terug-naar-werk-coördinator volgt een maand daarna. Daar komen deze zaken aan bod:
  • de rol van de terug-naar-werk-coördinator bij de begeleiding en opvolging van het traject;
  • de eerste stap in het traject;
  • de mogelijkheid om een re-integratietraject te volgen bij je huidige werkgever onder begeleiding van de preventieadviseur-arbeidsarts;
  • de mogelijkheid om een re-integratietraject te volgen onder begeleiding van de terug-naar-werk-coördinator.

Zie je geen video? Kijk dan rechtstreeks op YouTube.

Zie je geen video? Kijk dan rechtstreeks op YouTube.