HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringVoorwaarden

Voorwaarden om een ziekte-uitkering te ontvangen als werknemer

Moet je als werknemer het werk om gezondheidsredenen stopzetten, moet je dit tijdig aangeven aan je ziekenfonds. Wordt je arbeidsongeschiktheid erkend door de adviserend arts van het ziekenfonds, krijg je recht op een ziekte-uitkering indien onderstaande voorwaarden vervuld zijn.

  • Een arbeidsovereenkomst hebben of pas beëindigd hebben. In dit laatste geval mag dit niet meer dan dertig dagen voor het begin van de arbeidsongeschiktheid gebeurd zijn. 
  • 180 dagen (voltijdse werknemers) of 800 uren (deeltijdse werknemers) gewerkt hebben gedurende een wachttijd van twaalf maanden die aan de arbeidsongeschiktheid voorafgaat. Sommige niet-gewerkte dagen (bv. dagen met gewaarborgd loon of vakantie) worden beschouwd als werkdagen. 

Word je arbeidsongeschikt en voldoe je niet aan de voorwaarden? Dan zal CM je contacteren om je situatie te bekijken. 

Ga ook naar


Download