Werknemers en zelfstandigen die een kind adopteren, hebben recht op adoptieverlof. De duur ervan varieert in functie van de leeftijd van het kind.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen