HomeVoordelenZwangerschap, geboorte en adoptieUitkeringenAdoptieverlof

Adoptieverlof voor werknemers

Werknemers die een minderjarig kind adopteren, hebben recht op adoptieverlof van maximaal zes weken. 

Dit verlof moet in een aaneengesloten periode worden opgenomen. 

Duur

 • Aanvang
  Het adoptieverlof moet aanvangen binnen de twee maanden na de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de woonplaats. Enkel indien het kind door de ouders wordt opgehaald in het buitenland kan het verlof vroeger aanvangen. Dan kan het ten vroegste starten de dag nadat je van de bevoegde instantie de goedkeuring ontving om het kind aan jou toe te vertrouwen.  
 • Voor beide ouders 
  Wordt een kind geadopteerd door twee ouders die werknemer of zelfstandige zijn, hebben beiden recht op adoptieverlof. 
 • Verlenging mogelijk
  • Voor een van de adoptieouders kan het verlof met één week worden verlengd.
  • Vanaf 1 januari 2021 kan het verlof met twee weken worden verlengd. Indien er twee adoptie-ouders zijn, neemt elke ouder dan zeven weken adoptieverlof, of de ene ouder zes weken en de andere acht weken.
  • Bij gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen, wordt het adoptieverlof verlengd met twee weken per adoptieouder.
 • Minstens een week 
  Wie geen gebruik wil maken van het maximum aantal weken adoptieverlof, moet minstens een week of een veelvoud hiervan opnemen.
 • Verdubbelde maximumduur
  Heeft het kind een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, wordt de maximumduur van het verlof verdubbeld.

Wat te doen?

 • Breng je werkgever op de hoogte van het adoptieverlof.
 • Dien bij je ziekenfonds het aanvraagformulier in, samen met de nodige bewijsstukken. 

Procedure na de aanvraag

 • Nadat je je aanvraag bij het ziekenfonds hebt ingediend, ontvang je een inlichtingenblad en een bewijs van werkhervatting. Het inlichtingenblad moet je zo snel mogelijk ingevuld terugsturen. Je werkgever krijgt de vraag naar de loongegevens rechtstreeks van je ziekenfonds. 
 • Uiterlijk acht dagen na het einde van het adoptieverlof stuur je het bewijs van arbeidshervatting ingevuld terug naar het ziekenfonds.

Uitkering

De eerste drie dagen blijft het loon behouden. De overige dagen ontvang je tweemaal per maand een uitkering van het ziekenfonds. Ze bedraagt 82 procent van het begrensd brutoloon.

De uitkering wordt op vaste data uitbetaald; die vind je terug in de betaalkalender voor werknemers.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen