HomeVoordelenZwangerschap, geboorte en adoptieUitkeringenAdoptieverlof

Adoptieverlof voor zelfstandigen

Zelfstandigen die een minderjarig kind adopteren, hebben recht op adoptieverlof van maximaal zes weken.

Dit verlof moet in een aaneengesloten periode worden opgenomen. 

Duur

 • Aanvang 
  Je kan zelf bepalen wanneer het verlof aanvangt, maar dit kan ten vroegste de dag dat het kind wordt ingeschreven in de hoofdverblijfplaats en uiterlijk tot twee maanden erna. Enkel indien het kind door de ouders wordt opgehaald in het buitenland kan het verlof vroeger aanvangen. Dan kan het ten vroegste starten de dag nadat je van de bevoegde instantie de goedkeuring ontving om het kind aan jou toe te vertrouwen.  
 • Voor beide ouders 
  Wordt een kind geadopteerd door twee ouders die werknemer of zelfstandige zijn, hebben beiden recht op adoptieverlof. 
 • Verlenging mogelijk
  • Voor een van de adoptieouders kan het verlof met één week worden verlengd.
  • Vanaf 1 januari 2021 kan het verlof met twee weken worden verlengd. Indien er twee adoptie-ouders zijn, neemt elke ouder dan zeven weken adoptieverlof, of de ene ouder zes weken en de andere acht weken.
  • Bij gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen, wordt het adoptieverlof verlengd met twee weken per adoptieouder.
 • Minstens een week 
  Wie geen gebruik wil maken van het maximum aantal weken adoptieverlof, moet minstens een week of een veelvoud hiervan opnemen.
 • Verdubbelde maximumduur
  Heeft het kind een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, wordt de maximumduur van het verlof verdubbeld.

Wat te doen?

Dien bij je ziekenfonds het aanvraagformulier in, samen met de nodige bewijsstukken

Uitkering

De uitkering bedraagt 579,57 euro per week. Uiterlijk een maand na het adoptieverlof ontvang je van je ziekenfonds het volledige bedrag, verminderd met 11,11 procent bedrijfsvoorheffing.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen