Duur

De moederschapsrust bedraagt maximaal twaalf weken

Ze wordt opgesplitst in:

  • drie verplicht op te nemen weken;
  • negen weken die je naar keuze kan opnemen.

Verplicht op te nemen

Drie weken moet je verplicht opnemen:

  • een week onmiddellijk voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum;
  • twee weken, startend vanaf de bevallingsdatum. 

Tijdens deze drie weken moet je alle activiteiten volledig stopzetten.

Naar keuze op te nemen

De overige negen weken kan je naar keuze opnemen in periodes van zeven kalenderdagen:

  • vanaf drie weken tot en met de achtste dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum;
  • binnen de 38 weken vanaf de bevallingsdatum (na de periode van verplichte moederschapsrust).

Tijdens deze weken mag je je activiteiten als zelfstandige voor maximaal de helft uitoefenen in plaats van ze volledig stop te zetten. Deze keuze kan voor elke volledige week afzonderlijk genomen worden. 

Indien je hiervoor kiest, wordt elke week met volledige stopzetting van de activiteiten omgezet in twee weken waarin je je activiteiten voor maximaal de helft uitoefent. Deze negen weken moederschapsrust kunnen alzo omgezet worden in maximaal achttien weken moederschapsrust.

Specifieke situaties

In onderstaande situaties is een specifieke regeling van toepassing:

Wat te doen?

Uitkering

De uitkering bedraagt 475,41 euro per week. Uiterlijk een maand na afloop van de moederschapsrust ontvang je van het ziekenfonds het volledige bedrag, verminderd met 11,11 procent bedrijfsvoorheffing.

Kies je ervoor om gedurende een of meerdere weken je activiteiten als zelfstandige voor maximaal de helft verder uit te oefenen? Dan bedraagt de uitkering voor die week 237,71 euro.

Goed om te weten

Bovenstaande regeling geldt voor moederschapsrust die ten vroegste aanvangt op 1 januari 2017. Voorheen bedroeg de moederschapsrust maximaal acht weken. En ook de keuze om een week met volledige stopzetting van de activiteiten om te zetten in twee weken waarin je je activiteiten voor maximaal de helft uitoefent, is nieuw. 

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen