HomeVoordelenZwangerschap, geboorte en adoptieUitkeringenOmgezet moederschapsverlof

Omgezet moederschapsverlof voor zelfstandigen

Indien een zelfstandige moeder overlijdt, kan het niet-opgenomen gedeelte van de moederschapsrust overgenomen worden door de zelfstandige die het kind opvangt. 

De duur van het omgezet moederschapsverlof is gelijk aan het aantal dagen moederschapsrust dat de moeder nog kon nemen.

Voorwaarden

Om als persoon die het kind opvangt recht te hebben op de omgezette moederschapsrust, moet je: 

  • ook zelfstandige zijn; 
  • voldoen aan alle voorwaarden om recht te hebben op een uitkering
  • kunnen bewijzen dat je instaat voor de opvang van het kind. De inschrijving in het bevolkingsregister van het kind op jouw adres geldt als bewijs. 

Je mag geen activiteiten uitoefenen tijdens de periode waarvoor je de moederschapsrust overneemt.

Wat te doen?

Er zijn geen specifieke formulieren om omgezette moederschapsrust aan te vragen. Bezorg je ziekenfonds een aanvraag vergezeld van een overlijdensakte van de moeder en het bewijs dat het kind deel uitmaakt van je gezin.

Uitkering

De uitkering bedraagt 830,67 euro per week voor de eerste vier weken. Vanaf de vijfde week bedraagt de uitkering 759,76 euro per week. 

Voor de week waarin de moeder overlijdt, krijgen de erfgenamen het volledige weekbedrag uitbetaald. Vanaf de week nadien, gaat dat naar de zelfstandige die het kind opvangt.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen