HomeVoordelenZwangerschap, geboorte en adoptieUitkeringenPleegouderverlof

Pleegouderverlof voor werknemers

Werknemers die aangesteld zijn als pleegouder van een minderjarig kind, hebben recht op pleegouderverlof van maximaal zes weken. 

Duur

Het pleegouderverlof moet in een aaneengesloten periode worden opgenomen en aanvangen binnen de twaalf maanden na de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de woonplaats van de pleegouder.

 • Voor beide ouders 
  Bij plaatsing in een gezin waar de twee ouders werknemer of zelfstandige zijn, hebben beiden recht op pleegouderverlof. 
 • Verlenging mogelijk
  • Het pleegouderverlof kan worden verlengd met twee weken, op te nemen door één pleegouder of te verdelen onder beide pleegouders.
  • Bij een gelijktijdige plaatsing van meerdere minderjarige kinderen wordt het pleegouderverlof verlengd met twee weken per pleegouder.
 • Minstens een week 
  Wie geen gebruik wil maken van het maximum aantal weken pleegouderverlof, moet minstens een week of een veelvoud hiervan opnemen.
 • Verdubbelde maximumduur
  Heeft het kind een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, wordt de maximumduur van het verlof verdubbeld.

Voorwaarden

 • De plaatsing van het pleegkind moet gebeuren volgens de regelgeving inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming.
 • Vanaf het begin moet duidelijk zijn dat de plaatsing minimaal zes maanden zal duren.

Wat te doen?

 • Breng je werkgever op de hoogte van het pleegouderverlof.
 • Dien bij je ziekenfonds het aanvraagformulier in, samen met de nodige bewijsstukken.

Procedure na de aanvraag

 • Nadat je je aanvraag bij het ziekenfonds hebt ingediend, ontvang je een inlichtingenblad en een bewijs van werkhervatting. Het inlichtingenblad moet je zo snel mogelijk ingevuld terugsturen. Je werkgever krijgt de vraag naar de loongegevens rechtstreeks van je ziekenfonds. 
 • Uiterlijk acht dagen na het einde van het pleegouderverlof stuur je het bewijs van arbeidshervatting ingevuld terug naar het ziekenfonds.

Uitkering

De eerste drie dagen blijft het loon behouden. De overige dagen ontvang je tweemaal per maand een uitkering van het ziekenfonds. Ze bedraagt 82 procent van het begrensd brutoloon.

Download


CM-diensten en -voordelen