HomeVoordelenZwangerschap, geboorte en adoptieUitkeringenPleegouderverlof

Pleegouderverlof voor zelfstandigen

Zelfstandigen die aangesteld zijn als pleegouder van een minderjarig kind hebben recht op pleegouderverlof van maximaal zes weken.

Duur

Het pleegouderverlof moet in een aaneengesloten periode worden opgenomen. Je kan zelf bepalen wanneer het verlof aanvangt, maar dit kan ten vroegste de dag dat het kind wordt ingeschreven in de hoofdverblijfplaats van de pleegouder en uiterlijk tot twaalf maanden erna.  

 • Voor beide ouders 
  Bij plaatsing in een gezin waar de twee ouders zelfstandige of werknemer zijn, hebben beiden recht op pleegouderverlof. 
 • Verlenging mogelijk
  • Het pleegouderverlof kan worden verlengd met twee weken, op te nemen door één pleegouder of te verdelen onder beide pleegouders.
  • Bij een gelijktijdige plaatsing van meerdere minderjarige kinderen wordt het pleegouderverlof verlengd met twee weken per pleegouder.
 • Minstens een week 
  Wie geen gebruik wil maken van het maximum aantal weken pleegouderverlof, moet minstens een week of een veelvoud hiervan opnemen.
 • Verdubbelde maximumduur
  Heeft het kind een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, wordt de maximumduur van het verlof verdubbeld.

Voorwaarden

 • De plaatsing van het pleegkind moet gebeuren volgens de regelgeving inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming.
 • Vanaf het begin moet duidelijk zijn dat de plaatsing minimaal zes maanden zal duren.

Wat te doen?

Dien bij je ziekenfonds het aanvraagformulier in, samen met de nodige bewijsstukken.

Uitkering

De uitkering bedraagt 579,57 euro per week. Uiterlijk één maand na het begin van het pleegouderverlof wordt de uitkering in één keer betaald, verminderd met 11,11 procent bedrijfsvoorheffing.

Download


CM-diensten en -voordelen