HomeVoordelenZwangerschap, geboorte en adoptieUitkeringen

Werkverwijdering

Als de werksituatie gezondheidsrisico's inhoudt voor moeder en kind, kan de arbeidsgeneesheer beslissen dat je niet meer mag worden tewerkgesteld in deze omstandigheden. 

De werkgever moet nagaan of er een alternatieve tewerkstelling, zonder gezondheidsrisico's, mogelijk is. Is dat niet het geval, zullen de werkzaamheden volledig moeten worden stopgezet.

Duur

Werkverwijdering is mogelijk zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte (tot maximaal vijf maanden na de bevalling). De duur ervan wordt bepaald door de arbeidsgeneesheer.

Goed om te weten

 • Borstvoeding
  Als je van de arbeidsgeneesheer het werk niet mag hervatten omdat je borstvoeding geeft, val je onder de regeling werkverwijdering en ontvang je dus een uitkering van het ziekenfonds (borstvoedingsverlof).
  Als je daarentegen zelf beslist om thuis te blijven omwille van de borstvoeding, heb je geen recht op een tegemoetkoming van het ziekenfonds. In dit geval blijf je onbezoldigd thuis of kun je terugvallen op een systeem van tijdskrediet, aan te vragen via de RVA en de werkloosheidsinstellingen. 
 • Je contract wordt beëindigd
  Een periode van werkverwijdering kan slechts toegekend worden indien er een contract is tussen werkgever en werkneemster. Als het contract dus beëindigd wordt, komt er automatisch een einde aan de werkverwijdering en dus ook aan de uitkeringen van het ziekenfonds. Als je geen andere job hebt, zal je je moeten inschrijven bij de werkloosheid om over een vervangingsinkomen te beschikken.
 • Gedeeltelijke werkverwijdering
  In onderstaande situaties is er sprake van gedeeltelijke werkverwijdering.
  • Je werkt bij één werkgever en krijgt er een alternatief werk toegewezen of je mag er slechts een gedeelte van je gewone werkzaamheden verderzetten, waardoor je loonverlies lijdt.
  • Je werkt bij twee werkgevers: bij de ene moet je het werk stopzetten omdat het risico's inhoudt voor jou en je kind; bij de andere kun je verder werken omdat er geen gezondheidsrisico's zijn.
  • Je hebt als werknemer ook een zelfstandige activiteit, maar het werk moet je stopzetten omdat het risico's inhoudt voor jou en je kind. Indien je je zelfstandige activiteit wil verderzetten moet je hiervoor een aanvraagformulier sturen naar de adviserend arts van je ziekenfonds om toestemming te vragen. 
  Bij een gedeeltelijke werkverwijdering zijn de procedure en uitkering anders dan bij een volledige werkverwijdering. 

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen