HomeVoordelenZwangerschap, geboorte en adoptieUitkeringenWerkverwijdering

Hoeveel bedraagt de uitkering bij werkverwijdering?

Werkverwijdering voor de bevalling

Gedurende de verplichte werkverwijdering voor de bevalling ontvangen werkneemsters uit de privé-sector, contractuele werkneemsters uit de publieke sector en onthaalouders tweemaal per maand een uitkering van het ziekenfonds. 

 • Bij volledige werkverwijdering bedraagt de uitkering 78,237 procent van het begrensd brutoloon. 
 • Bij gedeeltelijke werkverwijdering wordt er rekening gehouden met het loon dat je verdient door het werk dat je nog uitoefent. 
  • Je werkt bij één werkgever
   Je krijgt er een alternatief werk of je mag er slechts een deel van je gewone werkzaamheden verderzetten, waardoor je loonverlies lijdt.
   Je uitkering bedraagt 60% van het verschil tussen het gemiddelde brutodagloon dat je verdiende vóór de werkverwijdering en het brutodagloon uit het alternatief werk. Indien dit verschil hoger is dan het wettelijk bepaalde maximumbedrag, ontvang je 60% van dit maximumbedrag.
   Elke maand is een inkomensverklaring van je werkgever vereist. 
  • Je werkt bij twee werkgevers
   Bij de ene moet je het werk stopzetten wegens de risico's voor jou en je kind; bij de andere kun je verder werken omdat er geen gezondheidsrisico’s zijn.
   De uitkering bedraagt 60% van het loon uit de activiteit(en) die je stopzette. Indien je loon uit de stopgezette activiteit(en) hoger is dan het wettelijk bepaalde maximumbedrag, ontvang je 60% van dit maximumbedrag.
  • Je hebt als werknemer ook een zelfstandige activiteit
   Je moet het werk stopzetten wegens de risico's voor jou en je kind; je zelfstandige activiteit kun je verderzetten. Om je zelfstandige activiteit verder te zetten moet je toestemming vragen aan de adviserend arts van je ziekenfonds.
   Je uitkering wordt berekend zoals hierboven en met 10% verminderd.

Werkverwijdering na de bevalling

Voor werkneemsters die na de bevalling het werk niet mogen hervatten van de arbeidsgeneesheer omdat ze borstvoeding geven, bedraagt de uitkering 60 procent van het begrensd brutoloon.

Bij gedeeltelijke werkverwijdering wordt er rekening gehouden met het loon dat je verdient door de hernomen activiteit, op dezelfde manier zoals vermeld bij ‘werkverwijdering voor de bevalling’.

Indien je een zelfstandige activiteit wil uitoefenen tijdens deze periode moet je toestemming vragen aan de adviserend arts van je ziekenfonds. Je uitkering wordt met 10% verminderd.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen