NIP-test staat voor niet-invasieve prenatale test. Met deze bloedtest worden onder meer aangeboren afwijkingen opgespoord zoals het syndroom van Down.

De bloedafname houdt geen risico in voor de zwangerschap. De test heeft een betrouwbaarheid van meer dan 99 procent.

Tegemoetkoming ziekteverzekering

NummerOmschrijvingHonorariumNormale
tegemoetkoming
Verhoogde
tegemoetkoming
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2023
TerugbetalingRemgeldTerugbetalingRemgeld
565611Test ambulant uitgevoerd (niet tijdens een ziekenhuisopname)258,95250,278,68258,950
565622Test uitgevoerd tijdens een ziekenhuisopname258,95258,950258,950

Voorwaarden

  • Je bent minstens twaalf weken zwanger.
  • De test is voorgeschreven door de arts die de zwangerschap opvolgt. 
  • De test wordt uitgevoerd door een geneesheer-specialist in de klinische biologie of in de pathologische anatomie, of in een centrum voor menselijke erfelijkheid onder supervisie van een erkend klinisch geneticus.

Goed om te weten

  • De periode tussen het ontvangen van het bloedstaal in het labo en het afleveren van het resultaat aan de voorschrijver mag niet meer dan vier werkdagen bedragen.
  • De test mag slechts eenmaal per zwangerschap worden aangerekend.