Home

Gebruiksvoorwaarden


 • Geldigheid
  • De website geeft een zo volledig en correct mogelijk overzicht van de CM-diensten en -voordelen. Ze gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de Ziekenfondsen. Het is evenwel niet mogelijk alle bijzonderheden op te nemen. Voor een gedetailleerde omschrijving zijn alleen de statuten rechtsgeldig.
  • Ook voor de items over de ziekteverzekering kunnen niet alle bepalingen worden vermeld. Voor gedetailleerde informatie kun je terecht bij de plaatselijke CM-consulent.
  • Wijzigingen in de ziekteverzekering en in het pakket CM-diensten en -voordelen worden zo snel mogelijk ingebracht. Nieuwe CM-diensten en -voordelen hebben geen terugwerkende kracht, tenzij dat in de statuten is vermeld. 
  • Aan de informatie, berekeningen en adviezen die op de site zijn vermeld, kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Bij twijfel of betwisting gelden enkel de statuten en huishoudelijke reglementen.
 • Verjaringstermijn
  Het recht op een tegemoetkoming of een terugbetaling vervalt na twee jaar, tenzij anders bepaald in de statuten.
 • Enkel voor CM-leden
  De CM-diensten en -voordelen richten zich tot CM-leden, zowel gerechtigden als personen ten laste. Om een voordeel te genieten, moet de direct betrokkene bij CM zijn aangesloten. Een CM-voordeel wordt enkel toegekend als betrokkene in orde is met de betaling van de CM-bijdrage.
 • Gezondheidsinformatie
  De gezondheidsrubriek is louter informatief en vervangt geenszins het advies van de zorgverleners.
 • Hyperlinks
  Op de site staan linken naar andere websites. CM is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.
 • Cookies
  Voor een vlot gebruik van de website worden enkele cookies gebruikt. Dit zijn kleine informatiebestanden die op de harde schijf van je computer worden geplaatst, bijvoorbeeld om je regiokeuze op te slaan. Lees meer over het cookiebeleid.
 • Auteursrechten
  Je kunt de informatie gratis downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Mits bronvermelding mag ze ook worden gepubliceerd of verspreid voor activiteiten zonder winstoogmerk. De informatie mag evenwel niet worden gecommercialiseerd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van CM.
 • Geschillen
  De site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen