HomeGezond levenOmgevingVallen voorkomen

Risicofactoren

Vier factoren kunnen een val veroorzaken: 

Zelden ligt één factor aan de basis van een val en vaak is het ook moeilijk om achteraf te bepalen welke de belangrijkste bijdrage leverde. 

Hoe meer risicofactoren er zijn, hoe groter het valrisico.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen