Depressie

Als men zich na een langere periode niet over gevoelens van ernstige somberheid kan zetten, is er sprake van een depressie. Een op vijf, zowel jong als oud, wordt met deze ziekte geconfronteerd.

CM - jouw gezondheidsfonds

Wat is de oorzaak?

Meestal ligt een combinatie van verschillende factoren aan de basis van een depressie: 

 • biologische oorzaken zoals ziektes (bijv. schildklieraandoeningen), bepaalde geneesmiddelen, alcohol, drugs ... Ze verstoren het evenwicht tussen de stoffen die verantwoordelijk zijn voor de hersenactiviteit.
 • psychische oorzaken zoals je karakter, de vaardigheid om problemen op te lossen, de steun van je omgeving ...
 • sociale oorzaken zoals negatieve gebeurtenissen (ontslag, ziekte, overlijden van een geliefde) of ingrijpende veranderingen (bijv. de geboorte van een kind)

Wat kun je zelf doen? 

  • Probeer te aanvaarden dat je depressief bent. Heb geduld en neem de tijd.
  • Neem de tijd om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Verdriet en boosheid zijn hierbij normale gevoelens die niet koste wat het kost onderdrukt moeten worden.
  • Stel niet te hoge eisen aan jezelf.
  • Stel beslissingen die vergaande gevolgen hebben uit, bv. verhuizen, een relatie verbreken.
  • Ga nooit met vakantie als je er niet van kunt genieten.
  • Voor een anoniem gesprek kun je dag en nacht terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106 of bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813.
  • Praat er met anderen over. Leg uit hoe je je voelt. De meeste mensen hebben hier begrip voor. Gevoelens delen helpt je omgeving je beter te begrijpen en te helpen.
  • Ga bij vrienden langs, ook al zie je ertegen op. Blijf niet alleen maar thuis zitten en vul de inactiviteit in door een vast dagschema op te stellen.
  • Neem eventueel deel aan een praatgroep. Mensen die hetzelfde doormaken herkennen je probleem. Het is voor beide partijen een opluchting om erover te praten.
  • Zorg voor afleiding en ontspanning door dingen te doen die je graag doet.
  • Zorg voor voldoende lichaamsbeweging, bijvoorbeeld door dagelijks minstens een halfuur te wandelen, te fietsen, te zwemmen of te tuinieren.
  • Blijf gezond eten en drinken. Zoek geen troost in alcohol of drugs. Koffie maakt nerveus en gespannen.
  • Probeer het oude leefpatroon te handhaven en regelmaat in je leven te houden. Ga op normale tijden slapen, sta op tijd op en eet drie keer per dag op vaste tijden.

  Wanneer moet je naar de arts? 

  Houden je klachten langer dan twee weken aan, contacteer dan je huisarts. 

  Het is belangrijk de depressie in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen en zo snel mogelijk een arts te raadplegen. De familie speelt een cruciale rol, zowel bij het herkennen van de ziekte en de beslissing om een arts te raadplegen, als bij de ondersteuning en begeleiding van de zieke.

  Bij een ernstige depressie kan het leven zo ondraaglijk lijken dat je zelfs naar de dood verlangt. Bel meteen je huisarts als je herhaaldelijk aan zelfdoding denkt of daarvoor plannen maakt.

  De behandeling is afhankelijk van de graad van de depressie. Bij een milde vorm zal de arts een afwachtende houding aannemen. In veel gevallen kunnen eenvoudige, ondersteunende gesprekken een gunstig effect hebben, zodat de patiënt uit het dal komt.
  Bij ernstige vormen van depressie kan de arts geneesmiddelen voorschrijven en/of psychotherapie.

  Een depressie gaat meestal vanzelf over, ook al kan het drie tot zes maanden duren.

  Elise Rummens

  Elise is onze huisdokter. Haar stokpaardje op het vlak van gezondheid is beweging. Daarom zie je haar op dinsdagavond springen, vliegen, duiken, vallen en weer opstaan. Dan heeft ze haar wekelijkse parkourtraining.

  Preventie-arts CM

  Bronnen

  ‘Zal ik de dokter bellen? Medisch ABC voor het hele gezin’ -  dokter Michiel Callens - uitgeverij Lannoo, 2009, 319 pagina’s