Medisch & paramedisch
HomeJobsiteOverzicht functiedomeinen

Medisch & paramedisch


Ben je arts, verpleegkundige, kinesist, psycholoog of ergotherapeut? Werk dan mee aan de controle van onze gezondheidszorgen en begeleiding binnen arbeidsongeschiktheid op onze medische directie.

Onze rol

Ben je arts, verpleegkundige, kinesist, psycholoog of ergotherapeut? Wees dan welkom bij het medisch departement. Hier werk je mee aan de controle van onze gezondheidszorgen. Je controleert en begeleidt mensen die arbeidsongeschikt zijn. Daarbij handel je vanuit het wetgevende kader, maar sta je tegelijk dicht bij onze leden.

Kijk mee met Pierre-Yves

Pierre-Yves houdt van zijn job als adviserend geneesheer. De variatie in pathologieën, de kans om mijn medische kennis permanent bij te schaven, de brede samenwerking met een multidisciplinair team van verplegers, logopedisten en fysiotherapeuten, … En niet vergeten dat we bij CM als grootste ziekteverzekeraar écht kunnen wegen op de versterking van de sociale zekerheid.