Word adviserend arts bij CM

Passie voor geneeskunde, job met impact

Als adviserend arts bij CM vervul je een sleutelrol in ons gezondheidsfonds. Je kijkt na of iemand recht heeft op een terugbetaling. Daarover geef je advies aan onze leden en aan zorgverstrekkers. Elke dag pak je zo nieuwe medische uitdagingen aan. In je eigen regio, omringd door een team van artsen en paramedici. Klaar voor een job met impact?

Ervoor zorgen dat iemand na een lange afwezigheid opnieuw aan de slag kan? Dat geeft voldoening.

Zie je geen video? Kijk rechtstreeks op YouTube.

Als arts verbind je onze leden, de zorg en het RIZIV

Je bent arts in hart en nieren. Voor onze leden ben je een raadgever en vertrouwenspersoon. En je houdt de sociale zekerheid mee overeind. Je bent dus een spilfiguur tussen onze leden, de zorg en het RIZIV. Wat je doet, heeft impact. 

Je wordt omringd door een team. Collega-experts, zoals kinesitherapeuten, verpleegkundigen, psychologen en ergotherapeuten geven jou inzichten om op voort te bouwen. Die multidisciplinaire aanpak is verrijkend en leidt tot betere ledenbegeleiding, betere spreiding van de werkdruk en meer voldoening. 

Jij zit aan het stuur. Als adviserend arts ben je volledig onafhankelijk in je oordeel. Je bepaalt zelf de balans tussen medische controles (ter plekke of op afstand), intern overleg, administratie, besprekingen met behandelende artsen en permanente bijscholing. Je job laat je toe om je werk- en privéleven op elkaar af te stemmen.

Je zet je kennis in en blijft bijleren. Met jouw expertise volg je onze leden op en beoordeel je hun recht op een vervangingsinkomen. Je schoolt je regelmatig bij in alle betrokken domeinen: van geneeskunde tot sociale wetgeving. Zo ontsnapt geen enkele evolutie aan je aandacht.

Bouw voort op de expertise van huisartsen en specialisten

De behandelende arts schrijft behandelingen voor of verklaart een patiënt arbeidsongeschikt. Jij beoordeelt het dossier dan verder vanuit het standpunt van de verzekeringsgeneeskunde.

 • Jij waakt erover dat geneesmiddelen en behandelingen correct worden terugbetaald. 
 • Je controleert of een arbeidsongeschikte patiënt recht heeft op een terugbetaling en/of een vervangingsinkomen. 
 • Je begeleidt leden die:
  • zoeken naar een optimale behandeling via de Belgische ziektekostenverzekering;
  • na een lange afwezigheid terugkeren naar het werk (re-integratie);
  • professioneel een nieuwe weg willen inslaan die aansluit bij hun gezondheid (beroepsherscholing).

Hoe ziet jouw dag als adviserend arts eruit?

Deze taken behoren tot je verantwoordelijkheden als adviserend arts bij CM:

 • Medische controle en advies
  Je volgt de gezondheidstoestand op van leden met diverse pathologieën. En je geeft hen advies over terugbetalingen en het vervangingsinkomen. Zo zie je erop toe dat de middelen van de sociale zekerheid gaan naar de mensen die ze nodig hebben.
   
 • Individuele begeleiding
  Je geeft mensen weer perspectief. Zo ondersteun je bijvoorbeeld iemand die na een volledig jaar ziekte weer deeltijds mag beginnen te werken. Anderen moeten om medische redenen op zoek naar ander werk. Ook die leden begeleid en adviseer je.
   
 • Regelmatig overleg
  Je wisselt kennis uit en bespreekt complexe dossiers met je multidisciplinaire team. Op die manier begeleid je arbeidsongeschikte leden nog beter. Je hebt geregeld contact met huisartsen en specialisten.
   
 • Heldere administratie
  Je schrijft verslagen uit waarin je je beslissingen motiveert. Om alle dossiers goed te verwerken werk je samen met je collega’s van de administratie.
   
 • Permanente bijscholing
  Je blijft bij met de sociale wetgeving en de geneeskundige ontwikkelingen. Zo neem je deel aan symposia en bijscholingen. Je volgt ook alle evoluties via de vakpers. 

Adviserend arts staat voor ruime maatschappelijke expertise

Bij CM zijn we op zoek naar gepassioneerde artsen die bereid zijn om zich op arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid toe te leggen.

 • Ben je pas afgestudeerd, heb je ervaring in de behandelende sector of deed je al expertise op in de verzekeringsgeneeskunde? Je kunt jezelf in elke fase ontplooien tot adviserend arts.
 • Je gaat meteen als adviserend arts aan de slag. Je krijgt drie tot vier maanden persoonlijke begeleiding van een collega-adviserend arts. 
 • Je volgt een intern opleidingstraject, met onder meer aandacht voor communicatie, psychopathologie, sociale wetgeving en arbeidsgeneeskunde.
 • Als je wilt, krijg je de mogelijkheid om een manamaopleiding te volgen in de Verzekeringsgeneeskunde en de Medische Expertise.
 • Na je inwerkperiode werk je toe naar een eedaflegging en officiële erkenning als adviserend arts bij het RIZIV.

Vind je jezelf daarin terug? Dan doorloop je bij CM deze stappen:

 • Kennismaking – Je krijgt de kans om een consultatie van aan adviserend arts bij te wonen. Zo voel je beter aan of de job jou ligt.
 • Beoordeling – Je gaat tijdens de selectieprocedure op gesprek bij een collega-adviserend arts en je legt een assessment van een halve dag af.
 • Eindgesprek – Je bespreekt je ambities, verwachtingen en verantwoordelijkheden als adviserend arts met onze medische directie.

Wat drijft onze artsen?

'Eindelijk werken zonder wachtdiensten of weekendshifts.'

'Op mijn eentje werken ging me niet af. Ik fleur op van teamwerk.'

'Samenwerken met andere medici en paramedici, dat vind ik enorm verrijkend.'

'Ik zorg er mee voor dat de sociale zekerheid gezond blijft. Dat geeft me voldoening.'

Adviserend arts worden? Kom eens polsen

Bij CM begrijpen we dat de stap groot kan zijn. Je hebt bijvoorbeeld al een bloeiende praktijk. Of je wist eigenlijk niet wat een adviserend arts precies doet.