Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Hoe wordt je uitkering berekend als je werkt (met toelating) tijdens je ziekteperiode?

Naast het inkomen dat je door de toegelaten activiteit krijgt, behoud je een deel van of zelfs je volledige ziekte- of invaliditeitsuitkering.

CM - jouw gezondheidsfonds

Afhankelijk van het soort activiteit, vermindert je uitkering. In sommige gevallen blijf je die gewoon behouden.

Je krijgt een ziekte- of invaliditeitsuitkering en combineert dit met een toegelaten activiteit:

  Je uitkering blijft gelijk zolang je niet meer dan 20 procent van een voltijdse prestatie werkt. Voor elk percentage boven die 20 procent, vermindert je uitkering met eenzelfde percentage. Afhankelijk van de situatie kan er afgeweken worden van deze algemene regel. Je werkgever geeft maandelijks het tewerkstellingspercentage door aan je ziekenfonds.  

  Voorbeeld:

  • Je bent arbeidsongeschikt en ontvangt een ziekte-uitkering van 45 euro per dag. 
  • De adviserend arts geeft je de toelating om je activiteiten te hernemen gedurende 19 uur per week, in plaats van je voltijdse werkweek van 38 uur. Bijgevolg heb je toelating om je activiteiten voor 50 % te hernemen (50 % van 38 uur = 19 uur). 
  • Je uitkering wordt voor 20 % vrijgesteld en zal dus met 30 % verminderd worden (50 % werken - 20 % vrijstelling = 30 % minder uitkering) 
  • Je uitkering wordt verminderd met 13,50 euro (30 % van 45 euro = 13,50 euro).
  • De eerste zes maanden heeft dit geen weerslag op je uitkering. 
  • Vanaf de zevende maand tot het einde van het derde jaar vermindert je uitkering met 10 procent. 
  • Vanaf het vierde jaar wordt rekening gehouden met fiscale inkomen van drie jaar voordien. Overschrijdt dat inkomen een grensbedrag? Dan wordt je uitkering verminderd of geschrapt. Zo niet, behoud je de uitkering.

  Dit heeft geen weerslag op je uitkering. 

  Je uitkeringen verminderen het eerste jaar met 25 procent, vanaf het tweede jaar met 50 procent. 

  Je uitkering wordt niet verminderd, behalve als je voorzitter bent van deze raad. Want dan ontvang je geen zitpenningen, maar een loon.