Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Inhaalpremie

Werknemers, werklozen en zelfstandigen op invaliditeit die aan de voorwaarden voldoen, krijgen een jaarlijkse inhaalpremie.

Was je op 31 december meer dan een jaar arbeidsongeschikt en ben je dat nog steeds in mei? Dan heb je recht op een inhaalpremie. Het bedrag hangt af van jouw gezinssituatie. 

Belangrijk 

  • De inhaalpremie is belastbaar en voor beslag vatbaar. Er wordt geen bedrijfsvoorheffing op ingehouden. De premie volgt de gezondheidsindex.
  • Is er een inhouding op je uitkering door een of meerdere schuldeisers? Dan tellen we je uitkering en inhaalpremie in mei samen. Op dit totaal wordt de inhouding dan berekend.

Wat moet je doen?

Je hoeft niets te doen. De premie wordt eind mei automatisch uitbetaald

Hoeveel bedraagt jouw inhaalpremie?

  • 335,99 euro voor zelfstandigen;
  • 536,73 euro voor werknemers en werklozen (alleenstaande of samenwonende);
  • 699,29 euro voor werknemers en werklozen (gezinshoofd).

  • 335,99 euro voor zelfstandigen;
  • 858,41 euro voor werknemers en werklozen (alleenstaande of samenwonende);
  • 1.051,87 euro voor werknemers en werklozen (gezinshoofd).