Beperking ereloonsupplementen bij MRI- en CT-scans

In 2023 zijn de regels voor de aanrekening van ereloonsupplementen bij MRI en CT-scans veranderd. Welke wijzigingen zijn er in de regelgeving?

Voor 4 december 2023 kon je moeilijk een scan krijgen zonder extra ereloonsupplement bovenop het wettelijk tarief voor medische beeldvorming. Een ereloonsupplement is altijd ten laste van de patiënt en kan hoog oplopen.

Wanneer mag er een ereloonsupplement aangerekend worden?

Voor niet-dringende scans tussen 18u en 8u (’s avonds/’s nachts) en in het weekend of op een feestdag als:

  • Deze afspraak op jouw verzoek op deze uren werd ingepland mét jouw voorafgaande schriftelijke toestemming
  • En je bij het vastleggen van de afspraak informatie kreeg over de ereloonsupplementen die bij deze afspraak horen, het bedrag ervan en dat je een afspraak kon vragen zonder supplementen

Je dokter moet je op voorhand informeren over hoeveel supplementen je zou moeten betalen.

Zonder deze elementen, mag er geen supplement worden aangerekend. Als patiënt krijg je deze info best vóór het vastleggen van de afspraak van de scan.

Wanneer mag een ereloonsupplement niet aangerekend worden?

  • Voor dringende MRI- of CT-scans, naar oordeel van de voorschrijvende arts
  • Voor scans die overdag plaatsvinden tijdens de week tussen 8u en 18u

Hoe kan je een ereloonsupplement vermijden?

  • Vraag aan de arts om de periode waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden op het voorschrift te vermelden en zeker als hij het dringend acht
  • Teken alleen een document met akkoord voor aanrekening ereloonsupplementen als je zelf vroeg om een scan tijdens afwijkende uren
  • Wens je een scan tijdens afwijkende uren, vraag dan naar de kostprijs. Het ziekenhuis moet jou een concrete inschatting geven in euro’s. 
  • Vraag een betalingsbewijs en hou dit goed bij. 

Wat te doen als het misloopt?

Krijg je toch een ereloonsupplement aangerekend dat volgens jou niet correct is, dan kan je contact opnemen met de dienst Ledenverdediging.