Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Bijdrage financiële verantwoordelijkheid

Jaarlijks moet elk ziekenfonds nagaan of haar reservefonds het wettelijk vereiste minimumbedrag bevat.

CM - jouw gezondheidsfonds

In functie daarvan beslissen de ziekenfondsen of het aan de leden een bijdrage voor de financiële verantwoordelijkheid vraagt.     

Voor het zeventiende jaar op rij moet je als CM-lid in 2023 geen bijdrage voor de financiële verantwoordelijkheid betalen.

Wat is het?

Indien het budget voor gezondheidszorg wordt overschreden, moeten ziekenfondsen het tekort helpen aanzuiveren. Hiertoe zijn ze wettelijk verplicht een bijzonder reservefonds aan te leggen, dat onder meer gefinancierd wordt met bijdragen van hun leden, de zogenaamde bijdrage voor de financiële verantwoordelijkheid. 

Jaarlijks moet elke landsbond nagaan of zijn reservefonds het wettelijk vereiste minimumbedrag bevat. In functie daarvan wordt beslist of een landsbond aan de leden al dan niet een jaarbijdrage voor de financiële verantwoordelijkheid dient te vragen.      

Belangrijk: De bijdrage financiële verantwoordelijkheid mag niet worden verward met de ledenbijdrage voor het pakket CM-diensten en -voordelen of met de zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming. Ze wordt evenmin gebruikt om personeel en gebouwen te betalen. De bijdrage dient enkel om een deel van het tekort in de sector gezondheidszorg op te vangen.

Voor wie is het?

Alle gerechtigden ouder dan 18 jaar zijn verplicht de bijdrage te betalen. Enkel kinderen en andere personen ten laste zijn hiervan vrijgesteld.

Wie de bijdrage niet betaalt, voldoet in principe niet aan de verplichtingen die recht geven op verdere terugbetalingen vanuit de ziekteverzekering.

Hoeveel bedraagt het?

De bijdrage is afhankelijk van diverse factoren. Hoe groot is het tekort in de gezondheidszorg? Welk bedrag moeten ziekenfondsen bijpassen om het deficit op te vangen? Wat is de weerslag ervan op hun reservefonds?