Wat te doen bij een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een ongeval dat zich voordoet tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op de weg van of naar het werk.

CM - jouw gezondheidsfonds

Je werkgever verzekert je tegen dergelijke ongevallen bij een arbeidsongevallen-verzekeraar. Die vergoedt jouw schade, zoals medische kosten en loonverlies.

Breng je werkgever op de hoogte

Meld het ongeval onmiddellijk aan je werkgever. Die geeft het op zijn beurt door aan zijn arbeidsongevallenverzekeraar.

Letsel(s)? Meld je ongeval bij CM

Dat kan op twee manieren:

Je kunt het formulier ook toegestuurd krijgen zonder dat je een ongeval hebt aangegeven. Dat gebeurt als CM vermoedt dat je een ongeval hebt gehad (bv. op basis van een ziekenhuisopname of een aangifte van arbeidsongeschiktheid).

Bezorg het ingevulde formulier altijd zo snel mogelijk aan CM terug, ook al zijn je medische kosten geen gevolg van een ongeval.

Geef je arbeidsongeschiktheid aan

Word je na een ongeval arbeidsongeschikt? Meld dat tijdig en op correcte wijze aan de adviserend arts van CM. De aangiftetermijn varieert naargelang je werknemer, werkloze of zelfstandige bent.

Medische kosten en loonverlies

Hoe de terugbetaling van je medische kosten en eventueel loonverlies verloopt, hangt af van de erkenning van je ongeval als arbeidsongeval. Hieronder vind je de drie mogelijkheden.

Dien je medische kosten in bij de arbeidsongevallenverzekeraar van je werkgever. Die vergoedt alle kosten ten gevolge van het ongeval, inclusief eventueel loonverlies.

Informeer CM dat de verzekeraar zich beraadt over de erkenning. 

Op jouw vraag zorgt CM, in afwachting van een definitieve beslissing, voor een terugbetaling van de medische kosten volgens de gebruikelijke tarieven. CM betaalt ook een eventuele uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Daarna zijn er twee mogelijkheden:

 • Je ongeval wordt nadien als arbeidsongeval erkend.
  • Informeer CM over de erkenning. De verzekeraar vergoedt alle kosten ten gevolge van het ongeval, inclusief eventueel loonverlies. 
  • De kosten die je zelf al betaalde, vraag je terug aan de verzekeraar. Een overzicht ervan kun je aanvragen bij CM of afdrukken via 'Mijn dossier'. 
  • Dien alle verdere medische kosten in bij de verzekeraar. De kosten die CM al betaalde, vraagt ze terug aan de verzekeraar.
    
 • Je ongeval wordt nadien niet als arbeidsongeval erkend.
  • Informeer CM over de weigering. CM komt tegemoet in de medische kosten volgens de gebruikelijke terugbetalingstarieven en betaalt een eventuele uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. 
  • Ga je niet akkoord met de weigering? Dan kun je die aanvechten voor de arbeidsrechtbank.

Informeer CM over de weigering. CM komt tegemoet in de medische kosten volgens de gebruikelijke terugbetalingstarieven en betaalt een eventuele uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Ga je niet akkoord met de weigering? Dan kun je die aanvechten voor de arbeidsrechtbank.