Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Wat te doen bij een medisch ongeval?*

We spreken van een 'medisch ongeval' wanneer je abnormale schade ondervindt bij een medische behandeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek.

Bemiddeling

Werd je het slachtoffer van een medisch ongeval? Wil je:

 • een verklaring van de zorgverlener krijgen;
 • erkend worden als slachtoffer;
 • of aanspraak maken op herstel- of compensatieregelingen? 

Dan is bemiddeling wellicht de beste optie. Dat is een manier om een conflict op te lossen door luisteren en dialoog, waarbij je overeenstemming bereikt.

Vergoeding 

Wil je een vergoeding krijgen? Dat kan op drie manieren.

 • een poging tot een minnelijke schikking met de zorgverlener of via diens verzekeraar;
 • een gerechtelijke procedure;
 • het Fonds voor medische ongevallen (FMO). Een vergoeding krijgen, is niet eenvoudig. Het hangt af van de aard en ernst van de schade, de omstandigheden en of er sprake is van schuld bij het medisch ongeval. 

Kies je voor een minnelijke schikking of voor een gerechtelijke procedure?
Dan moet je deze drie elementen bewijzen:

 • de fout van de zorgverlener;
 • schade en; 
 • een causaal verband tussen de fout en de schade.

Kies je voor het Fonds voor medische ongevallen (FMO)?

 • Is de zorgverlener aansprakelijk? Dan kun je alleen in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen, voornamelijk wanneer de schade bijzonder ernstig is.
 • Ook als er geen sprake is van een fout kan het FMO een vergoeding geven, maar daarvoor moet de schade ernstig en abnormaal zijn. Abnormaliteit en ernst worden gedefinieerd door de wet en strikt geïnterpreteerd door het Fonds voor medische ongevallen.

Wat kan CM voor je doen?

Voor gespecialiseerd advies rond een medisch ongeval kun je terecht bij CM. 

Neem contact op met CM

Nadat je zelf contact hebt opgenomen met CM, belt een gespecialiseerde medewerker je terug. Die controleert of je in aanmerking komt voor de bijstand. Enkele belangrijke voorwaarden zijn onder andere:

 • dat het ongeval in België is gebeurd;
 • dat je op het moment van het ongeval en op het moment van de aanvraag CM-lid was. 

De medewerker luistert naar je verhaal en legt de volgende stappen uit.

Bezorg formulier en bewijselementen

Vul de gevraagde formulieren in en bezorg CM een volledig medisch dossier. Vervolgens analyseren een arts en een jurist jouw dossier. Beiden zijn experts op het gebied van medische ongevallen. 

Kom op gesprek

Na die analyse word je uitgenodigd voor een afspraak met de arts en de jurist. Zij beantwoorden je vragen en adviseren je zo goed mogelijk, zodat je zelfstandig verdere stappen kunt zetten.

* onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de Ziekenfondsen.