Wat te doen bij het opstellen van een zorgcontract of zorgvolmacht?

Als je - tijdelijk of blijvend - door ziekte of handicap niet meer in staat bent om voor jezelf, je goederen, financiën en bezittingen te zorgen, kun je een zorgcontract of zorgvolmacht regelen.

Een zorgcontract is niet hetzelfde als een zorgvolmacht. Hieronder lees je wat het is en hoe je een zorgcontract in orde brengt.

Zorgcontract

Je kunt op voorhand een zorgcontract afsluiten met een of meerdere mantelzorgers.

De zorgovereenkomst beschrijft:

 • de inventaris van de zorgtaken: klusjes, boodschappen, was, strijk …;
 • de financiële vergoeding die de mantelzorgers krijgen voor de zorgtaken.

Belangrijk:

 • Je kunt deze financiële afspraken best met alle betrokkenen bespreken om familiale spanningen te vermijden.
 • De overeenkomst kan een invloed hebben op de erfbelasting en de nalatenschap. Daarom kan het slim zijn deze vast te leggen bij een notaris.

Bij het opstellen van een zorgcontract kun je advies vragen via de Zorglijn of aan de notaris waar je het zorgcontract afsluit.

Zorgvolmacht

Met een zorgvolmacht geef je aan een of meerdere lasthebbers de bevoegdheid om bepaalde beslissingen te nemen of handelingen te stellen in jouw plaats.

Een volmacht kan beslissen over: 

 • je zakelijke belangen (bv. het beheer van je rekening, betalingen);
 • jou als persoon (bv. opname in een woonzorgcentrum).

Juridisch gezien blijf je handelingsbekwaam.

Wat zijn de voorwaarden?

Om een zorgvolmacht te geven moet je:

 • meerderjarig zijn;
 • wilsbekwaam zijn.

Stel de overeenkomst op

Maak de overeenkomst vooraf en zo gedetailleerd mogelijk op. Een notaris kan je daarbij helpen. 

Geef aan:

 • of je een volmacht geeft over het beheer van je vermogen (rekeningen betalen), of ook over de beschikking ervan (verkoop, schenking);
 • welke zorgaspecten je wenst (bv. welk woonzorgcentrum);
 • welke bevoegdheden de lasthebbers elk krijgen, wie de controle doet en welke vergoedingen ze ontvangen;
 • op welke datum de volmacht ingaat. Je kunt ook aangeven dat de volmacht pas ingaat als je niet meer in staat bent om zelf je zakelijke belangen uit te voeren.

Onderteken de zorgvolmacht

De zorgvolmacht moet ondertekend worden door jou en je lasthebber(s).

Registreer de overeenkomst

De overeenkomst of de herroeping moet geregistreerd worden in een centraal register. Dat kost 24 euro.

Je kunt dit doen bij:

 • de griffie van het vredegerecht in jouw verblijfplaats;
 • de notaris die de zorgvolmacht opstelde.

Meer informatie