Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Wijkgezondheidscentra

Wijkgezondheidscentra zijn groepspraktijken waar je een beroep kan doen op verschillende zorgverleners.

De Wijkgezondheidscentra - ook medische huizen genoemd - hebben verschillende zorgverleners die je helpen. De samenstelling van het team kan verschillen per wijkgezondheidscentrum.

Wijkgezondheidscentra willen zorgverlening toegankelijker maken op twee manieren:

  • ze maken zorg betaalbaar voor iedereen;
  • verschillende hulpverleners werken er samen onder één dak: huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, diëtisten ...

Hoe werkt het?

Iedereen kan gebruikmaken van de zorgverlening in een wijkgezondheidscentrum. Voorwaarde is dat je je er vooraf inschrijft. 

Ben je ingeschreven? Dan moet je vanaf dan altijd een beroep doen op de zorgverleners van dit centrum. Voor deze zorgverlening hoef je niets te betalen. De wijkgezondheidscentra krijgen van CM een vast bedrag per patiënt, maakt niet uit hoe vaak die langskomt.

Ben je ingeschreven in een wijkgezondheidscentrum en raadpleeg je een zorgverlener buiten het centrum, terwijl die discipline aanwezig is in het wijkgezondheidscentrum? Dan heb je geen recht op terugbetaling door CM. 

Gebeurt deze raadpleging tijdens een wachtdienst, na overleg met het centrum of buiten het werkgebied van het centrum, dan betaalt het centrum de prestatie terug. Het remgeld blijft ten laste van jou.

Belangrijk:

  • Voor je je inschrijft bij een wijkgezondheidscentrum, kan je een proefperiode van drie maanden doorlopen. Tijdens deze periode betaal je zelf de prestaties en betaalt CM ze achteraf terug. Na drie maanden beslis je om je al dan niet in te schrijven.
  • Wil je niet langer ingeschreven zijn in een wijkgezondheidscentrum? Dan kan je je steeds laten uitschrijven.