HomeOver CM

Structuur

De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM) overkoepelt de regionale ziekenfondsen: CM Vlaanderen en MC

LCM wordt bestuurd door diverse beleidsorganen, allen onder de leiding van de nationale voorzitter.

Ga ook naar


CM-diensten en –voordelen