HomeOver CMVrijwilligersVerhalen

Chauffeur CM-Mobiel

Johan en Herman Cocquyt hebben, naast hun genetische verwantschap, ook een andere mooie band. 

Sinds ze op pensioen zijn zetten ze zich beide in als chauffeur voor het vervoer van minder mobiele personen.

‘Ik vind het een bijzonder zinvolle invulling’, zegt Johan. 'Want je vervoert niet alleen mensen die door hun gezondheidssituatie moeilijk ter bestemming geraken, maar je vervoert ook hun verhaal.’

‘Mensen komen graag op verhaal tijdens een rit’, vult Herman aan. ‘Je bent eigenlijk in de eerste plaats een chauffeur. Maar aanvullend ook vaak een klankbord, een luisterend oor voor mensen die hun zorgen even bij jou kwijt kunnen. Het gebeurt ook wel eens dat je bepaalde mensen meerdere keren vervoert en dat schept toch wel een bepaalde band. Je moet dan voor jezelf uitmaken hoe ver je daar in wil of kan meegaan. Het geeft in elk geval veel voldoening te merken dat je af en toe een rol van betekenis kan spelen voor mensen die het op dat moment in hun leven niet gemakkelijk hebben.’ 

Johan beaamt dit: ‘Ja, omdat je helemaal beschikbaar bent, voel je ook dat ze erg dankbaar zijn. En dat menselijk contact is zo belangrijk, want je wordt er allebei beter van.’

Is chauffeur CM-Mobiel ook iets voor jou?