HomeOver CMVrijwilligers

Participatie

Wil jij je buurt ook gezonder maken? Zijn er gezondheidsthema’s waarvan je al langer denkt ‘daar wil ik iets mee doen’? De netwerkcoördinator bij jou in de buurt is het eerste aanspreekpunt als je aan de slag wil in jouw omgeving.

Waarom participatie?

Participatie betekent letterlijk ‘actieve deelname’. Het zit in het DNA van CM Gezondheidsfonds. 

We beschouwen participatie als een doel op zich. We creëren meer levenskwaliteit en wie zich inzet, wordt ook zelf gezonder en gelukkiger. 

Tegelijk is participatie ook het middel bij uitstek om invloed uit te oefenen op de samenleving en het beleid. Samen met leden, vrijwilligers en ad hoc partners kaarten we problemen aan en zetten we acties op om tot maatschappelijke verandering te komen op nabij, regionaal of Vlaams niveau. 

Netwerkcoördinatoren

Netwerkcoördinator Lore Michiels: 'Gezondheid is iets wat we alleen kunnen realiseren samen en voor elkaar. Daarom introduceert CM in Vlaanderen netwerkcoördinatoren die elk in hun eigen zone functioneren als verbindende spilfiguur. Als netwerkcoördinator ben ik het eerste aanspreekpunt voor wie aan de slag wil voor meer gezondheid. Ik luister naar ideeën of suggesties en probeer waar mogelijk verbindingen te leggen tussen vrijwilligers, partners en organisaties. Mijn belangrijkste opdracht is om mensen warm te maken om zelf de handen uit de mouwen te steken want ik ga natuurlijk niet alles zelf kunnen oplossen. Gelukkig zijn er potentiële medewerkers in alle maten en hoeken.'

CM Welzijnsforum

Jaarlijks komt iedereen die zich het voorbije jaar inzette voor gezondheid in zijn buurt of regio samen op het Vlaams CM Welzijnsforum. Hier ontmoeten we elkaar, wisselen we ideeën uit, blikken terug en smeden we plannen voor de toekomst. 

Benieuwd naar de editie van 2020? Je leest er alles over op www.cm.be/welzijnsforum.

Interesse om je te engageren?

Ben jij een van die potentiële medewerkers en heb je zin om jouw buurt gezonder te maken? Neem dan contact op via onderstaand formulier.