HomeOver CMVrijwilligersVeelgestelde vragen

Veelgestelde vragen: algemeen

Wat is vrijwilligerswerk?

 
>>Top

Wat zijn de spelregels?

 
>>Top

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens als vrijwilliger?

De persoonsgegevens van vrijwilligers worden beschermd door de Europese GDPR-wetgeving. Iedere organisatie is verplicht om deze privacywetgeving nauwgezet op te volgen. Het niet naleven ervan kan door de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie) worden gesanctioneerd. 

Hoe CM (en alle bijhorende organisaties) jouw privacy als vrijwilliger, kandidaat-vrijwilliger of oud-vrijwilliger waarborgt, lees je in de privacyverklaring voor vrijwilligers.  

>>Top

Heb ik vooraf recht op informatie?

 
>>Top

Heb ik beroepsgeheim als vrijwilliger?

Ja, afhankelijk van het type engagement dat je opneemt heb je discretieplicht en/of beroepsgeheim. 

  • Discretieplicht vertrekt vanuit het belang van de organisatie waarvoor je je engageert. Dat wil zeggen dat je geen informatie doorgeeft aan mensen buiten de organisatie. Het kan gaan over informatie van cliënten/deelnemers maar ook om gevoelige informatie over de organisatie. Je kan informatie wel delen met medevrijwilligers of beroepskrachten indien het belangrijk is voor de hulpverlening of het functioneren van de dienst of organisatie. Schend je de discretieplicht, kan de organisatie een sanctie opleggen. 
  • Beroepsgeheim gaat een pak verder dan discretieplicht. Je deelt geen informatie die je, via een vertrouwensrelatie, hebt gekregen van een cliënt/deelnemer, ook niet met de beroepskrachten of je medevrijwilligers. Schend je het beroepsgeheim, kan je strafrechtelijk vervolgd worden. 

Iedere organisatie onder CM-vlag heeft  een organisatienota waarin je rechten en plichten duidelijk worden omschreven. Ze vermeldt ook onder welk type geheimhoudingsplicht jouw engagement valt. Deze organisatienota wordt meegegeven bij de start van ieder vrijwillig engagement.

>>Top

Ga ook naar