HomeOver CMVrijwilligersVeelgestelde vragen

Veelgestelde vragen: verzekering

Ben ik verzekerd als vrijwilliger?

Alle organisaties onder CM-vlag voldoen aan de wettelijke vereisten omtrent burgerlijke aansprakelijkheid. Je kunt dus als vrijwilliger niet aansprakelijk worden gesteld voor een fout tijdens de uitoefening van je engagement. Je bent bij ons ook altijd verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Deze verzekering dekt ook ziektes en contaminaties die een vrijwilliger heeft opgelopen als gevolg van het uitvoeren van zijn engagement. Daarnaast kun je een beroep doen op rechtsbijstand in geval van juridische geschillen door een ongeval. Voor een aantal engagementen wordt ook een omnium autoverzekering voorzien. Als vrijwilliger ben je verzekerd tijdens je vrijwillig engagement en de verplaatsingen van en naar deze activiteit. Dit geldt ook voor bedankingsmomenten, vorming, of andere activiteiten die georganiseerd worden in kader van je engagement. Afhankelijk van je engagement is er een verzekeringspolis op maat. Wil je meer weten over de polis of wil je een aangifte doen, contacteer dan de betrokken organisatie of jouw contactpersoon. 

Ga ook naar