HomeOver CMWie zijn we?

Sociale beweging

CM is een dynamische sociale beweging, gedragen door meer dan 70.000 vrijwilligers. Zij engageren zich vooral in besturen, verenigingen (Samana, Kazou, ...) en in de thuiszorg. De tienduizenden vrijwilligers reiken een helpende hand, brengen menselijke warmte en zijn de polsslag van de organisatie.

Als deeltak van Beweging.net, het netwerk van christelijke werknemersorganisaties, draagt CM haar steentje bij op breder maatschappelijk vlak.

Tot slot is het ziekenfonds ook actief op internationaal vlak. Vooral in Afrika en Oost-Europa steunt ze jonge mutualistische initiatieven.

Ga ook naar


CM-diensten en –voordelen