HomeProfessioneelZorgverlenersOpticiens

Gegevens op het voorschrift

Moeten de vakken ‘type’ en calibrage’ ingevuld worden?

Ja. Alle zones die betrekking hebben op een voorgeschreven product, moeten worden ingevuld (bv. Filter van Ryser moet aangekruist worden en het vak calibrage ingevuld). 

Je kan de ontbrekende informatie per e-mail opvragen bij de oogarts

Waarom staat de medisch indicatie niet meer op het voorschrift?

Bepaalde artikelen zijn slechts terugbetaalbaar door de  ziekteverzekering als de patiënt lijdt aan een van de welbepaalde aandoeningen, opgesomd in de nomenclatuur.

De oogarts moet vaststellen of een van de indicaties aanwezig is bij de patiënt. Voor eventuele controles, bewaart hij de bewijzen van de pathologie in het medische dossier. 

Omdat de oogarts verantwoordelijk is voor de correctheid van deze gegevens, moet hij de pathologie niet meer vermelden op het voorschrift. Het volstaat dat hij ‘ja’ of ‘nee’aankruist naast ‘Medische indicatie’

Wat met een ‘niet gespecificeerd’, multifocaal correctiemiddel?

Een oogarts kan multifocale brillenglazen voorschrijven door ‘bifocaal’, ‘progressief’, ‘trifocaal’ of ‘niet gespecificeerd’ aan te duiden

  • Is ‘niet gespecificeerd’ aangekruist, heeft de patiënt - in samenspraak met jou - de vrije keuze tussen een bifocaal, progressief of trifocaal glas. 
  • Is ‘bifocaal’, ‘progressief’, ‘trifocaal’ of ‘unifocaal’ aangekruist, moet je dit voorgeschreven correctiemiddel afleveren. Je hebt wel de mogelijkheid om een afwijking te vragen aan de oogarts. Bij trifocaal moet er uiteraard een correctie ‘tussenzicht’ zijn voorgeschreven. 
  • Is ‘multifocaal’ voorgeschreven zonder verdere omschrijving (bifocaal, progressief, ...), is het voorschrift onvolledig en moet je per e-mail een correctie vragen aan de oogarts.

Welke refractie moet voor lenzen worden vermeld?

Voor lenzen werd de controle op de toepassing van de hernieuwingsregels vaak bemoeilijkt omdat sommige oogartsen lenzen voorschreven in brillenglazen-refractie en andere in contactlenzen-refractie.

Daarom zijn oogartsen voortaan verplicht om voor contactlenzen de waarden van de brillenglazen-refractie voor te schrijven (bovenaan het voorschrift). Onderaan wordt die refractie omgezet naar de contactlenzen-refractie

Zowel de oogarts als jij kan deze omzetting uitvoeren. Wie het doet:

De regels van de nomenclatuur worden evenwel toegepast op basis van de brillenglazen-refractie. Het ziekenfonds baseert zich dan ook op deze waarden.

Ga ook naar