HomeProfessioneelZorgverlenersOpticiens

Wat met een voorschrift voor meerdere dozen oogpleisters?

Een doos occluders met microporiën (oogpleisters) bevat ongeveer vijftig eenheden. Meestal vergt de behandeling (training van het luie oog) evenwel meer pleisters. 

De ziekteverzekering betaalt maximaal vier dozen terug. Omdat de nomenclatuur een tegemoetkoming per doos voorziet, is voor elke doos een apart voorschrift nodig. Als een oogarts tijdens eenzelfde raadpleging meerdere dozen voorschrijft, moet hij dit op evenveel voorschriften doen. 

De tegemoetkoming kan driemaal worden ‘hernieuwd’. ‘Hernieuwd’ betekent in principe dat een nieuwe doos pas kan worden afgeleverd als de vorige opgebruikt is. Het is evenwel toegestaan dat er, rekening houdend met het maximumaantal toegestane hernieuwingen, twee dozen tegelijk worden afgeleverd en vergoed door de verplichte ziekteverzekering. 

Ga ook naar