HomeVerzekeringen

Klachtenregeling CM-verzekeringen

Ben je niet tevreden over een beslissing? Liep de dienstverlening niet zoals je verwacht had? Of zie je mogelijkheden om ze te verbeteren? Laat het ons gerust weten.

Klacht melden

Je kan ons je klacht op verschillende manieren bezorgen. 

We bevestigen de ontvangst van je klacht binnen de twee werkdagen

We beantwoorden je klacht meestal binnen de twee weken, maar ten laatste binnen de dertig dagen na indiening van de klacht. Is er meer tijd nodig om een oplossing voor je klacht te vinden (bv. omdat we meer informatie nodig hebben), word je verwittigd. 

Niet akkoord met een medische beslissing?

Bij betwisting over de medische aspecten van het CM-Hospitaalplan, kun je eerst een herziening van de beslissing vragen. 

Ga je niet akkoord met de medische beslissing? Meld dit dan schriftelijk aan CM-verzekeringen met de vraag om je arts te contacteren. Je arts en de raadsgeneesheer van CM-verzekeringen zullen, in overleg, elk een geneesheer aanstellen om het geschil te beslechten. 

 • Als de aangestelde artsen het niet eens geraken, duiden zij een derde geneesheer aan om als bemiddelaar op te treden. 
 • Is men het niet eens over deze benoeming, wordt de derde geneesheer aangeduid door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg. 

Niet akkoord met een niet-medische beslissing?

In dit geval kun je op drie manieren in beroep gaan

 • Je richt je schriftelijk tot de nationale CM-ombudsman.
 • Je wendt je rechtstreeks tot de Ombudsman van de Verzekeringen vzw
  • via het webformulier;
  • per mail naar info@ombudsman.as
  • via fax naar 02 547 59 75;
  • schriftelijk naar Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.
 • Je tekent beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

Ga ook naar