HomeWat te doen bij?GezinswijzigingenEchtscheiding

Kunnen echtgenoten ingeschreven blijven als persoon ten laste?

Feitelijke scheiding

Als een van de echtgenoten ingeschreven staat als persoon ten laste, kan deze ten laste blijven op voorwaarde dat deze: 

  • instaat voor het onderhoud van een kind dat wordt beschouwd als persoon ten laste; 
  • alimentatiegeld ontvangt (hetzij bij rechterlijke beslissing, notariële akte of onderhandse akte neergelegd bij de griffie van de rechtbank); 
  • sommen kan innen die verschuldigd zijn aan zijn/haar echtgeno(o)t(e); 
  • een deel van het pensioen ontvangt dat toegekend is aan zijn/haar echtgeno(o)t(e).

Wettelijke scheiding

Indien een van de partners ingeschreven staat als persoon ten laste, kan deze niet meer ten laste blijven van de ex-echtgeno(o)t(e). Het ziekenfonds zal onderzoeken hoe hij/zij het best wordt ingeschreven.

Ga ook naar