HomeAlle dossiersGezinswijzigingen

Wat te doen bij huwelijk?


Beide partners zijn bij CM aangesloten

Via de kruispuntbank wordt het ziekenfonds automatisch op de hoogte gebracht van je huwelijk. Hiervoor hoef je dus zelf niets te doen

Voor persoonlijke informatie over je inschrijving bij het ziekenfonds en over de CM-diensten en -voordelen, kun je terecht in het plaatselijke CM-kantoor

Een van beide partners is bij CM aangesloten

Ook de andere partner kan aansluiten bij CM. Hiertoe volstaat het om het formulier 'Aanvraag tot inschrijving' in te vullen of contact op te nemen met de plaatselijke CM-consulent

Geen van beiden is bij CM aangesloten

Je kunt beiden aansluiten bij CM. Hiertoe volstaat het om het formulier 'Aanvraag tot inschrijving' in te vullen of contact op te nemen met de plaatselijke CM-consulent.

Goed om te weten

Verwittig steeds je ziekenfonds indien je gaat huwen en een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen