HomeAlle dossiersGezinswijzigingen

Wat te doen bij samenwonen?


Beide partners zijn bij CM aangesloten

  • Bij wettelijk samenwonen
    Via de kruispuntbank wordt het ziekenfonds automatisch op de hoogte gebracht dat je samenwoont. Hiervoor hoef je dus zelf niets te doen
  • Bij feitelijk samenwonen
    Woon je samen op hetzelfde adres zonder dat je een verklaring van wettelijk samenwonen aflegde bij je gemeente? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan je ziekenfonds. Dat kan via de plaatselijke CM-consulent, maar ook telefonisch of per e-mail. 

Voor persoonlijke informatie over je dossier of over de CM-diensten en -voordelen, kun je terecht in het plaatselijke CM-kantoor, liefst op afspraak

Een van beide partners is bij CM aangesloten

Ook de andere partner kan aansluiten bij CM. Hiertoe volstaat het om het formulier 'Aanvraag tot inschrijving' in te vullen of contact op te nemen met de plaatselijke CM-consulent

Geen van beiden is bij CM aangesloten

Je kunt beiden aansluiten bij CM. Hiertoe volstaat het om het formulier 'Aanvraag tot inschrijving' in te vullen of contact op te nemen met de plaatselijke CM-consulent.

Goed om te weten

Verwittig steeds je ziekenfonds indien je gaat samenwonen en een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen