HomeWat te doen bij?Gezinswijzigingen

Wat te doen bij samenwonen?

Beide partners zijn bij CM aangesloten

  • Bij wettelijk samenwonen
    Via de kruispuntbank wordt het ziekenfonds automatisch op de hoogte gebracht dat je samenwoont. Hiervoor hoef je dus zelf niets te doen
  • Bij feitelijk samenwonen
    Woon je samen op hetzelfde adres zonder dat je een verklaring van wettelijk samenwonen aflegde bij je gemeente? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan je ziekenfonds. Dat kan via de CM-consulent, maar ook telefonisch of per e-mail

Voor persoonlijke informatie over je dossier of over de CM-diensten en -voordelen, kun je op afspraak terecht bij de CM-consulent.  

Een van beide partners is bij CM aangesloten

Ook de andere partner kan aansluiten bij CM. Hiertoe volstaat het om het formulier 'Aanvraag tot inschrijving' in te vullen of contact op te nemen met de CM-consulent. 

Geen van beiden is bij CM aangesloten

Je kunt beiden aansluiten bij CM. Hiertoe volstaat het om het formulier 'Aanvraag tot inschrijving' in te vullen of contact op te nemen met de CM-consulent.

Goed om te weten

Verwittig steeds je ziekenfonds indien je gaat samenwonen en een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen